Пръв опит за конструиране и дълбинно изследване на философската система на Емилиян Станев

Анималистиката на Емилиян Станев: Биополитически и философски проблеми. Критика на политическото. Станев и Хайдегер” от Пламен Антов е новата книга на издателство „Книги за всички“

Тя е пръв опит за конструиране и дълбинно изследване на философската система на Емилиян Станев, определена като зооантропология.

Макар да е фокусирано върху ранната анималистика на писателя от 1930-40-те години и особената, философски натоварена фигура на животното в нея, изследването чете „целия” Станев. За пръв път се обръща специално внимание върху най-късния период в творчеството му от 70-те години (т.нар. „последни разкази”) като израз на страстна ангажираност с глобалните проблеми на „епохата” и преди всичко като опит за морална философия на науката.

 

Но късният Станев само теоретично рационализира и аргументира онова, което ранният анималист-художник е осъществил спонтанно и донякъде несъзнавано в прозата си за природата и животните.

Немският философ е обект на скрупульозно изследване толкова, колкото и българският писател. Специален акцент е Хайдегер и Изтока (Дао) в модуса на едно разбиране на природата и битието, близко до което е и  Емилиян Станев.

Културни новини, Снимка: Facebook

Автор: Книги за всички