Премиера на “Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски”

Бившият конституционен съдия и преподавател доц. Маргарита Златарева търси отговор на въпроса „Законен ли е един от най-болезнените за България процеси”?

Процесът на Васил Левски, започнал срещу Димитър Общи и другите участници  в ограбването на турската хазна в Арабаконашкия проход, остава през годините територия с разнопосочни послания.

Какъв е статутът на Специалната нарочна комисия, която е провела Процеса, с какъв акт е завършил той и какво е съдържанието и тежестта на този акт – въпроси, на които в различните епохи се отговаря нееднозначно, дори спекулативно.

На 6 февруари на пазара ще се появи „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски” – изследването, в което бившият конституционен съдия и преподавател в Нов български университет доц. Маргарита Златарева си поставя нелеката задача да открие отговорите на редицата въпроси, свързани с края на пътя на човека, на който столетието постави ореол.

            Разглеждайки закони и устави на Османската държава, действащи към 1872–1873 г., протоколите от разпитите на Васил Левски и другите заловени поборници, заключителните протоколи-присъди („мазбати“) от Процеса, както и множеството писма и телеграми, изпращани от европейски дипломати и османски управници по повода, изданието успява да разгледа спорния вече десетилетия процес в контекста на императивните правила на османския наказателен закон и редица особености на недоразвитото все още наказателно съдопроизводство.

Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски” дава един различен поглед към една от най-дискутираните теми, по които изтъкнати наши историци, юристи и политици все още не могат да обединят позиции.

За какво е бил осъден на смърт Дякона? И има ли законно основание за жестоката присъда, останала увековечена в редица легенди и народни песни?

По тези и още много други въпроси, свързани с Процеса, имал широк международен отзвук, ще дискутират историкът проф. Пламен Павлов, пеналистът доц. Веселин Вучков, писателят и главен редактор на издателство „Сиела“ Захари Карабашлиев и самата авторка.

Дискусията ще се състои на 12 февруари от 18:30 ч. в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, а модератор на събитието ще бъде журналистът и водещ на предаването „История.бг“ Георги Ангелов.

Заповядайте, входът е свободен!

Линк към FB събитието ще откриете тук: https://www.facebook.com/events/454647745417991/

Маргарита Златарева е родена в гр. Карлово, където завършва гимназия „Васил Левски“. Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, специализира банково право в „Joint Wienna Institute“, Австрия и конституционно правораздаване в гр. Карлсруе, Германия.

Професионалният ѝ живот е свързан с правоприлагането на гражданско и търговско право като съдия във всички съдебни инстанции – районен съд, окръжен съд (в гр. Пловдив) и Върховен касационен съд. Девет години е страж на Конституцията като съдия в Конституционния съд на Република България, преподава граждански процес в Нов български университет.

Автор е на „Юридически лица с нестопанска цел“ (изд. „Сиела“), монографията „Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности“ и учебника „Международен граждански процес“. Участва в авторски колектив на „Граждански процесуален кодекс – приложен коментар“, автор е на сборници и на десетки научни статии в областта на дружественото, нестопанското право и гражданския процес.

Източник: