Изложба на Виргиния Пенчева

Откриване: 03 май, петък, 18:00 часа

Галерия ЕТЮД ул. Цанко Церковски 34 /площад Журналист/, София

В изложбата „АРСЕНАЛ“ на Виргиния Пенчева видимо познатото утилитарно се пренарежда в ново идеално. Образите от външния свят (традиционно познати) са развити чрез други средства – едно разбиране, според което изобразителната същност е начин за изразяване на различен пластичен език. Творбите нямат претенциите да разкриват човека във формалното му присъствие, затова не са използвани класически техники. Така въздействието върху сетивата на зрителя провокира възприятието, с което ги приема или отхвърля. Виргиния Пенчева е родена в град Русе. Завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методии“ специалност живопис. От 1980 участва активно в художествения живот на град Русе и страната. Има множество участия в регионални, групови, национални и международни изложби, пленери и симпозиуми – България, Китай, Полша, Гърция, Северна Македония и др. Работи в областта на живописта. От 1990 участва в проекти и изложби, свързани с неконвенционалните форми в изкуството – фестивали за съвременно изкуство – „Процес –Пространство“, „Екоарт“, „Ломея“ и др.