БОРИС КОЛЕВ „NEOFUTURA”

ОТКРИВАНЕ : 02 Май, 18,30 ч. Галерия Аросита, ул. Врабча № 12Б, София

Неофутуризъм в тунелите на балканския прогрес

Текст: Иван Стефанов
В началото на тази година американският предприемач Илън Мъск представи прототип на високоскоростни подземни тунели, които имат за цел да облекчат трафика в градовете и да дадат възможност за придвижване с високи скорости на по-големи разстояния. С мисълта за този почти имагинерен технически прогрес,
на 02.05.2019 г., в столичната галерия „Аросита”, Борис Колев представи нови живописни творби, организирани около алюзийния образ на гореспоменатите подземни инфраструктури. В контраст със западното общество, авторът работи от позицията на български художник, поставен в локалния художествен (все повече
равнозначно на политически) контекст и в този смисъл тунелите, които цял живот се налага да „копае” се оказват par excellence едно от обременяващите обстоятелства на посткомунизма – достатъчно ясен мотив за контекстуалното реорганизиране на тунела като метафора. Това става ясно и чрез заглавието „Neofutura”. То насочва към вече споменатото техническо развитие на запад, което, интерпретирано в локален контекст вместо към идеалистичните футуристични перспективи, по-скоро ни напомня за катастрофалния резултат от
идеите на футуризма в началото на XX век. За да не отклонявам фокуса на този текст с излишната конкретика за която всички ние се досещаме, искам единствено да посоча описаните съвременни диверсии като актуални и проблематично осъзнати от автора.
Визуалната асоциация на изложените идеи ние откриваме и в обобщените цветни полета, лаконичния колорит, и свободната линия, компресирали типичния през последните години за автора наратив. Тази трансформация не е нова за историята на изкуството и придава на живописта известна интроспективност, която по дефиниция е белег за промяна на гледната точка – ако мога да подражавам на античните автори – обръщане „към себе си”. Независимо от избора на нефигуративен подход, авторът не престава да бъде социален, даже напротив – чрез дифузирането на формата, Борис Колев създава по-усложнена интерпретация на заложената проблематика, отколкото бихме открили в едно конюнктурно пресъздаване на социалната низина.

Изложбата може да бъде видяна до 21 Май 2019