Галерия ONE MONEV “Стари картини”- Карасимир Кръстев – RASSIM®

Откриване, 21.03.2019  от 18:00 ч. до 21:00 ч.

Галерия ONE MONEV представя “Стари картини” (21.03.2019 – 14.04.2019) – самостоятелна изложба на художника Карасимир Кръстев – RASSIM®

Изложбата Стари картини на Красимир Кръстев – RASSIM® представя 8 творби, създавани през последните четири години. Те представляват визуална интерпретация на световни произведения на живописта, изпълнени чрез кода на тялото на художника, изгоряло моторно масло – петрол върху платно и хартия.

Изложбата изследва сложната взаимовръзка между цялостта и съвършенството, които според Томас Бернхард „се оказват непоносими за нас“. Художникът търси отговори посредством бъдещите тонове на живописта, разсъждавайки философски върху твърдението, че можем да продължим живота си тогава, когато осъзнаем, че съвършенството не съществува тук и в тази реалност.

„…устремен към изкуство незнайно, нова природа твори“
Овидий, „Метаморфози“, VIII, 188 – 189.

В тази изложба RASSIM® е воден от философски понятия и теми, понятия като минималистичен подход към живописта и пост съвременна чувствителност към новото. Той отново е противоречив с ведростта на въображението си и в същото време с представите за друга планета, друг свят и измерение. Там, където е съвършенството!
В настоящата изложба RASSIM® постига нещо, което бихме се изкушили да наречем изкуство на духа.

Красимир Кръстев – RASSIM® (р. 1972) „Красимир Кръстев – RASSIM® (р. 1972 г.) е една от най-важните фигури, осъществили радикална промяна в понятието за изкуство на българската художествена сцена през 90-те години на миналия век. Най-известната серия на RASSIM® е „Корекции”, 1996-98 в която художникът работи със собственото си тяло и пресъздава актуални социални модели – на типичния мачо красавец от рекламите, на мускулестия културист, на наркомана – видеото “Дрога”, 1995 г., на „другия”, “Корекции 2” , 2002 година. Тази концепция го превръща в емблема не само на българската, но и на международната сцена.“

Светлана Куюмджиева, RASSIM® Маслена Живопис, Галерия Credo Bonum, София, 2012