Художествена галерия – Русе представя картини на Гeорги Машев

Художествена галерия “Станислав Доспевски” – Пазарджик  гостува в Русе с изложбата “Георги Машев – живопис и рисунки”. Представянето на колекцията ще се  състои на 21 август,  от 18.00 ч. в Художествена галерия – Русе.
Изложбата е посветена на 130 години от рождението на знаменития пазарджишки художник. В експозицията са представени 64 селектирани творби – живопис, рисунка и карикатура от фондовете на галериите в Пазарджик, Пловдив, София, Казанлък, Русе и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Най-голяма част от произведенията се съхранява в галерията в Пазарджик.
Изложбата е съпътствана от богато илюстриран каталог.

Георги Машев е сред големите автори на модерното българско изкуство от първите десетилетия на ХХ в. Днес името му извиква асоциации преди всичко с картините на фолклорна и символистична тематика. Особено популярни за неговото творчество са платната със сюжети от старата българска история, серията за Крали Марко, Момчил войвода, и не на последно място цикълът платна и рисунки „Адам и Ева“, в които със средствата на хумора художникът предлага свой прочит на библейската тема.
Изкуството му е оценено приживе. Критиката се изказва ласкаво за неговите участия в общите художествени изложби. Представянето му в Парижкия салон на изкуствата през 1931 г. е забелязано. Награден е за цикъла си „Адам и Ева“ в „Салонът на 100-те“ – авторитетно сдружение на френските художници-хумористи, които го приемат за свой член.
Той е в приятелски връзки с поети, писатели, културни дейци – Константин Константинов, Димчо Дебелянов, Христо Ясенов, Димитър Подвързачов, Николай Лилиев, сред които неговата разностранно надарена личност, интелектуален потенциал и артистично присъствие са високо ценени. В своята мемоарна книга „Път през годините” писателят Константин Константинов пише: „В младата история на българското изобразително изкуство Георги Машев се отделя рязко от другите, неочакван и своеобразен… Днес малцина го знаят. Ала по-късно към това усамотено убежище, край което минава пътят на българското изобразително изкуство, ще се върнат, уверен съм, не един от младите, като към изходна точка, установена от първия български визионер в живописта.”

Изложбата в Русе ще продължи до 2 септември.