НИМ дарява икона на командира на Военноморска база „Атия”

Директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров подари на флотилен адмирал Мален Чубенков – командир на Военноморската база Бургас, икона за църквата, която военните изградиха на терена на Военноморска база „Атия”,станала база и на НАТО.

Дарението е по случай 1300-ата годишнина от победата на българския цар Тервел над арабския халифат, тръгнал да завладява Европа и стоварил 200 хиляди войници в околностите на Константинопол като преграда пред Християнска Европа.

Кан Тервел е бил обаче християнин и въпреки лошото отношение с Византия изпратил стохилядна българска армия, която за година успяла да избие 195 хиляди араби. Останалите пет хиляди избягали в Близкия изток.

Победата на кан Тервел имала дълбок отзвук в цяла Европа. За него били написани десетки драми, книги, поетични сборници. След смъртта му той бил обявен за светец и от Западната, и от Източната църква.

През този период култът към Св. цар Тервел бавно заглъхвал, както и към Св. цар Борис. Благодарение на Ватикана и на кардинал Цезар Бароний с неговата църковна история, направила отново известен кан Тервел, той се появил на стенописите в Боянската църква и в най-големите манастири – Троянския, Рилския и т.н. Неизвестно защо след Освобождението култът към
Тервел отново затихнал.

Проф. д-р Божидар Димитров се е заел да възстанови култа, като дарява икони на Св. кан Тервел главно на църкви в Южното Черноморие. Малко хора знаят, че Южното Черноморие е дарено на България от Византийския император Истиниян II. Територия, спечелена без бой, съгласно средновековното право, се смята за патримониум (бащиния).
Засега иконата са получили църкви в Созопол, Бургас и др.