Нови случаи за начисляване на сметки от мобилни оператори

Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверява нови случаи на начисляване на суми
към сметките за телекомуникационни услуги след посещаване на интернет страници, довело до
абонамент за различни услуги. Това съобщава председателят на комисията Димитър Маргаритов.
Мобилните оператори би следвало да бъдат в някаква степен отговорни за това, че през
техните мрежи се адресират към потребителите некоректни послания и те могат да въведат в
заблуждение и в разходи хората, които не желаят да получават такива съобщения”, коментира
Маргаритов. Той потвърждава, че и в предходни периоди Комисията е разглеждала такива случаи и
има произнасяния за нелоялни търговски практики. Маргаритов мнение, че добре да се помисли
за подобряване на законодателството именно в посока вменяване отговорност на тези, които
управляват мрежите.
По повод разпоредените от Върховната административна прокуратура проверки за извършвани
в района на училищата евентуални продажби на опасни храни, цигари и алкохол Маргаритов
казва, че включването на няколко институции позволява по-ефективен контрол. „Имаме
възможност да контролираме това, което законът ни вменява, а именно – продажбата на
тютюневи изделия на непълнолетни. В предишни периоди сме имали известни затруднения при
констатацията на такива случаи, защото снемането на самоличността на малолетните винаги
трябва да бъде придружена с присъствието на органите на реда”, обясни председателят. Той
изцяло подкрепя готвените промени в законодателството, с които наргилетата ще бъдат
приравнени към цигарите и производните на тютюна изделия и така ще са забранени за
употреба от лица до 18-годишна възраст.
В отговор на въпрос на водещия във връзка с подписания меморандум за сътрудничество с
Българската агенция по безопасност на храните и Федерацията на потребителите в България
Маргаритов заяви, че е важно преди да бъде разпространена дадена информация, тя да бъде
надлежно проверена. „Ние си даваме сметка, че е важно хората да бъдат информирани за
всички рискове, които ги дебнат като потребители. Същевременно в последно време като че ли
ставаме свидетели на тиражиране на информация, която не е достатъчно добре обезпечена с
доказателства и проверки. Така хората могат да бъдат много лесно изплашени или заблудени
относно вредни храни, относно съдържание на различни вещества в определени храни. Ние
никога не сме спестявали на потребителите информация относно това какви биха били
рисковете за храни и за други продукти. Но когато се тиражира такава информация, тя трябва да
бъде проверена, да бъдат извършени съответните лабораторни изследвания”, заяви
председателят.