Публични дискусии за културното наследство

Опазването на живото наследство изисква активно участие на всички заинтересовани страни 

Регионален център София, ЮНЕСКО, чиято ключова мисия е опазването на традициите и обичаите, наричани „живи наследства“, организира публични дискусии, свързани с по-ефективното съхранение на културното богатство у нас.

През 2019 г. в Представителния списък на нематериалното културно наследство /НКН/ на човечеството на ЮНЕСКО в световен мащаб бяха вписани 35 нови елемента. България към момента е вписала 5 елемента на НКН и 2 добри практики за опазване. Публично ще дадем отговор на въпроса: Какви са критериите и изискванията, които дадена културна практика трябва да покрива, за да бъде призната от ЮНЕСКО.

Опазването на живото наследство изисква активно участие на всички заинтересовани страни. Затова Регионалният център кани местна власт, НПО, бизнес, граждани и медии да се включат в поредица от дискусии, за да може България да заеме своето достойно място на културната карта на света.

 

Първата дата е 10 януари, петък, от 13:30 ч. под куполите на Ларгото в София.