Походът на Наполеон към Египет преминава през Националната библиотека

С необикновена изложба започва есенният сезон Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Откриването на експозицията „Египетската кампания (1798–1801) на Наполеон Бонапарт в документи и издания от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” е планирано за 16:00 часа на 13 септември 2018 г.

В продължение на две седмици посетителите ще могат да видят ценни архивни материали от колекцията „Ориенталски сбирки”, свидетелстващи за исторически събития от края на 18-и и началото на 19 век и за съпътстващите ги научни изследвания. Изложбата е посветена на 220-годишнината от началото на военната кампания на Наполеон Бонапарт в Египет и е първата по рода си у нас, създадена на основата на богатия архивен и книжен фонд на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ).

За първи път се представят и архивни документи на арабски и османотурски език, пряко свързани с темата – общо 70 архивни единици (около 130 листа). За да осветлят различни аспекти на похода, библиотечните експерти са подбрали важни документи, свързани с военните действия и с дипломатическите отношения между страните в конфликта, както и други, които разкриват политическата ситуация през този период. Част от архивните материали ще бъдат изложени в оригинал в осем витрини, а други са репродуцирани върху 16 експозиционни табла.

Включени са писма и доклади на френските главнокомандващи, преведени от френски на арабски и османотурски език; документи, издадени от страна на централната османска власт, под чието управление тогава е Египет; документи, изпратени от различни османски военнокомандващи до централната османска власт, с които я осведомяват за движението и действията на френските войски; рапорти, съдържащи сведения за битките при Абу Кир, за присъствието на Наполеон Бонапарт в Ариш през юли 1799 г. и др.

Интерес представляват писмата от някои арабски шейхове, описващи ситуацията в Египет след френската окупация. Открояват се също писмото на генерал Клебер до командващия войските в крепостта Яфа, едно от писмата до великия везир Юсуф Зия паша от неизвестен автор, в което той съобщава за писмото на Наполеон до мюсюлманския народ; доклад до султана за френско-османските отношения по египетския въпрос от 14 май 1800 г. и др.

Експертите са убедени, че във военно отношение Наполеоновата експедиция в Египет е провал, но от друга страна, тя се нарежда сред най- блестящите успехи на френската наука. Именно на тази теме е посветена финалната част на изложбата в НБКМ. Съгласно най-добрите традиции на ​френското Просвещение, армията е съпровождана от повече от 160 учени – едни от най-забележителните умове на Френската академия на науките, сред които археолози, историци, инженери, математици, зоолози, ботаници, биолози, химици, физици и, разбира се, художници. Тяхна е заслугата за създаването на забележителното 20-томно „Описание на Египет”, което провокира въображението и интереса на поколения европейци към мистичната арабска страна. Националната библиотека притежава и двете издания на този монументален труд. Първото е т. нар. имперско издание, чиито първи том е отпечатан през 1809 г., а последният – през 1818 г. Второто издание излиза през периода от 1821–1826 г.

При постъпването си във фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” част от представените в изложбата документи са били в добро, а други – в лошо физическо състояние. Днес всички архивни материали са реставрирани и надеждно съхранявани.