Швейцарска графика и арт книги ще бъдат представени в София

На 19 февруари от 19 ч. в салона за съвременно изкуство на галерия “Сан Стефано” ще бъде открита изложба на базелските артисти: Дади Вирц, Даниела Ерни, Красимира Вирц и Ромас Детвилер.  Те ще представят своята графика и арт книги за първи път на българска сцена.

Многобройни аспекти свързват творческия път на тези автори – всички те са специалисти в областта на изящната графика, но всеки от тях е избрал строго индивидуален начин да си служи с изразните средства на негово разположение. Те са активни художници с богата галерия от участия в изложби, както в Швейцария, така и извън страната. Наред с художническата си дейност и четиримата са ангажирани с дългогодишна преподавателска дейност. Предмет на търсенията им е анализът на видимия свят като място на непрекъснати преображения. Документирайки този анализ, те показват процеса на развитие на идеята. Творбата те разпознават като поле на динамика, в което поетият риск носи и шанса за плодотворно противопоставяне на построеното и разрушеното.