Търсене на упора и покой с изложбата на Христина Костадинова

“Търсене на опора, на покой. Лабиринт и лутането в него, в търсене на изход.”

Експозицията, озаглавена “Есен и меланхолия”, включва творби, изпълнени в няколко техники: суха игла, акватинта, въглен и туш. С тази тема ги обвързва усещането, че всички те са създадени в частица от време, чийто състав е обзет от безвремие. Тя може да бъде видяна на 28 май от 18:00ч. в галерия “Дебют”. Авторката Христина Костадинова е участник в редица национални изложби и конкурси, сред които “Отвъд академичното” и “Конкурс за актова рисунка”.

Време на размисли. Време, облято от меланхолия.

“Меланхолията бавно залива света… Нещо е зациклило във времето и есента не иска да се отмести, всеки сезон е есен. Световната есен. Пътуването също не лекува тъга. Трябва да се търси нещо друго”. (Г. Господинов)

Меланхолията, според авторката е болезненото състояние на угнетеност и тъга. Тя дава усещане за лекота и сюрреалистичност. Остава човек в лабиринт, гравитиращ между минало и настояще. А може ли той да премине отвъд него?