Галерия U Park представя изложба ”Клеймо върху пейзаж (картичка от Сабина)”

Откриване- 13.09.2019 г.

19:00 часа

След омажа за Юлия Кръстева (тема на миналогодишната изложба от серията, подготвяна по идея на Камен Старчев и Йово Панчев) и нейното „разобличаване“ традиционната вече обща изложба в септемврийската Нощ се обръща към темата за нарицаването/нарицанието. В полето на визуалното, със средствата на образа и жеста тази тема може да се окаже далечна за буквална интерпретация или художествено изследване.
Селекция работи на Александра Чаушева, Георги Донов, Георги Ружев, Димитър Генчев, Елена Панайотова, Камен Старчев, Леда Старчева, Медея Янкова и Стела Василева представя идеята в настоящата изложба, където темата за нарицаването или набеждаването на човека е част от социалната медийна драматургия на съвременния свят. Това е и повод да се рефлектира върху процеса на субективна идентификация и да му се потърси отговор.

Куратор: Йово Панчев

19:00 часа