Стела Василева с изложба „Черти във време (в молив и лист)”

Откриване: 20 декември 2019 до 20 януари 2020

Откриване 20 декември 2019, 18:30 часа
Галерия Аросита, ул.”Врабча” №12,Б София 1000, www.arosita.info

Куратор: Йово Панчев

Черти във време (в молив и лист)

Няма покой. Състоянието на нещата, дори привидно застинали винаги е преход. Точките във времето стават черти, чертите – плоскости, обектите – условни зони. Всичко конкретно губи своя контур, и изборите, в които човек е най-категоричен остават такива само по отношение на срещуположната категория, на другата възможност – неслучилата се.
Времето, нарисувано с черти, в настоящата изложба има особената способност да вълнува без да безпокои. Показва движението и постоянната промяна като картина, стоп кадър, вместо като процес, което отлага по магически начин, както само изкуството понякога успява, краят на света.