Включиха Ангел Симеонов в антология за поета Пейо Яворов

Поетът и бизнесмен Ангел Симеонов е включен в поетичната антология, посветена на Пейо Яворов. Книгата “Ще дойдеш ти” е посветена на 140 – годишнината от рождението на Яворов.

“Неразрешимите противоречия, през които преминава животът на Пейо Яворов, довеждат до неговата трагическа гибел”, пише в своята рецензия Боян Ангелов, председател на Съюза на Българските писатели. – “Чрез нея той се превръща в страшно обвинение към порядките, наложени от овластени еснафи, които осъждали и убивали успелите да се извисят над  подлото им битие. Един толкова драматичен живот, люшкащ се между хайдушки копнения, изпепеляващи любови и неистови огорчения, не може да не бъде тема за вдъхновение”.

Ето и стихотворението на Ангел Симеонов, посветено на поета Яворов.

Бъди жена!

Бъди трева да скриеш моите стъпки,
преминали по пустите пътеки
през дебри диви, недостъпни,
на горести горчиви и нелеки.

Бъди река и отнеси тъгата,
там, на края на света –
там да прати я съдбата
в дълбока вечна самота.

Бъди звезда, за да те срещам
в прегръдката на здрач вечерен,
сред другите звезди горещи –
най-ярката на небосвода черен.

Бъди икона, пред която
след дълъг път да спирам уморен,
която пази любовта ни свята
завинаги, до сетния ми ден!

Бъди жена, бъди до мен!