Международен конкурс за есе на тема: „Левски, революцията и бъдещият свят“

Конкурсът е посветен на 150-годишнината от обявяването на Ловешкия революционен комитет за привременно правителство през 1871 г.

Фондация „Васил Левски“, Община Ловеч и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – град Ловеч организират международен конкурс за есе на тема „Левски, революцията и бъдещият свят“ за ученици от V до XII клас в българските училища  чужбина.

Конкурсът е посветен на 150-годишнината от обявяването на Ловешкия революционен комитет за привременно правителство през 1871 г.

               I. ЦЕЛИ

 1. Поощряване интереса за изучаване на българската история, живота, идете и делото на Апостола на българската свобода.
 2. Създаване на условия за формиране на ценностни ориентации и качества свързани с чувството на национална гордост, любов и признателност към делото на Левски и българските революционери и възрожденци.
 3. Достойно отбелязване изключително важното историческо събитие.
 4. Подготовката и участието в конкурса съдействат за съхраняване на родния език и национално самосъзнание на учениците живеещи в чужбина.

               II. РЕГЛАМЕНТ

1.Право на участие имат всички ученици от V до XII клас в българските училища в чужбина.

Участниците се разпределят в две възрастови групи:

                                                                                  * V-VIII клас (включително)

                                                                                 * IX-XII клас (включително)

 1. Текстът трябва да е развит на български език; непубликуван в печатни или интернет издания; да не надвишава 5400 знака.
 2. Формат на текста: двустранно подравнен, 1,5 пкт. редова разредка, отстъп на първи ред 1,25 пкт.на дясно, шрифт Times New Roman с размер 12 пкт.
 3. Допуска се творчески подход при формулировката на заглавието.
 4. Участието с есе е индивидуално.
 5. Текстовете не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране на конкурса.

             III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

* Осмисляне, аргументираност и достоверност на темата

* Умение за излагане на фактите

* Елементи на изследователска дейност

* Оригиналност и творчески подход към темата

* Езикова и стилистична култура

* Естетическо изпълнение

* Спазване на посочените специфични изисквания

* Личностна позиция

            IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Участниците в конкурса изпращат своите творби в срок до 30.06.2020 г. на електронна поща: [email protected]. Телефон за допълнителна информация: +359 68 601 381.
 2. Задължително условие е след всяко конкурсно произведение да се предостави следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора, училище, клас, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.
 3. Изпратените есета се оценяват от специално подбрано жури в състав:

* проф. Пламен Павлов – председател

* проф. Пламен Митев – СУ „Св. Климент Охридски“

* Дора Чаушева – Национален музей „Васил Левски“

* Виктор Комбов – Национален музей „Васил Левски“

* Юлияна Цанева – Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“

              V. КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

 1. Журито ще класира изпратените творби в срок до 15.09.2020 г.
 2. Организаторите ще уведомят класираните автори.
 3. Списък с наградените участници ще бъде публикуван на интернет страницата на библиотеката www.liblovech.org
 4. Журито ще присъди следните материални награди за всяка възрастова група:

* Първо място – 300.00 лева, грамота и плакет

* Второ място –  200.00 лева, грамота и плакет

* Трето място –  100.00 лева, грамота и плакет

Церемонията по награждаване ще се състои на 29.10.2020 г. в град Ловеч.

Пресцентър: Фондация “Васил Левски” – Ловеч, Община Ловеч