Там където се пресичат различни науки, се ражда новото в науката

Президентът на Националната академия на науките на Азербайджан гостува в България

Академик Акиф Ализаде посети България за тържествата по повод 150-годишнината на Българската академия на науките

150-годишнината на БАН е знаменателна дата. Това е такава дата, която на практика се прави равносметка на работата и научната дейност на много поколения специалисти и учени, които имат огромен принос в науката на България и на света. Затова ние смятаме, че е наш дълг да дойдем и да участваме, още веднъж да се срещнем с българските специалисти и учени и да видим къде има възможности за добро научно сътрудничество, сподели Акиф Ализаде.

– Как се развива сътрудничеството между научните общности на двете страни?

– Искам да кажа, че връзките на нашата наука с България са от много отдавна, добри са и се развиват. По съветско време имаше добри връзки и те продължават да се развиват. Например за 150-годишнината на българската академия, азербайджански и български философи проведоха две големи съвместни конференции. Учените се събраха тук в България и трябва да кажа, че проведоха блестяща конференция. Тя беше посветена на съвременните проблеми на философската мисъл в България и Азербайджан. Днес заедно с българските специалисти работят азербайджански археолози, сеизмолози, които изучават проблемите свързани със сеизмичността на Черноморско-Каспийския басейн. Има много връзки във хуманитарните науки. Пред български специалисти, вицепрезидентът на нашата академия на науките представи превод на български език на нашия изтъкнат учен писателя Джалил Колизаде. Нещо повече. Вие знаете, че в Азербайджан тази година 2019 беше обявена за година в която честваме 650-годишнината на великия Насими. По повод годината на Насими българските учени подготвиха превод  на български език на големите произведения на Насими. Това означава, че кръгът на нашите интереси и нашите връзки е много голям.

– Как Азербайджан като държава подкрепя учените?

– Отношението е великолепно. Трябва да кажа, че всеки въпрос, който Академията на науките поставя пред правителството и президента Йохан Алиев веднага този въпрос намира решение. Така например неотдавна заплащането на всички наши сътрудници на академията беше увеличено с 40%-50%. На всички. В Академията на науките в Азербайджан за първи път през последните 5-6 години,  благодарение на подкрепата на правителството и лично на президента на страната, ние можахме да открием много интересен високотехнологичен парк, където днес се внедрява иновационна наука.

90-те години на XX век, когато след разпада на Съветския съюз от бившите съветски републики се формират новите държави са трудни времена за учените в Азербайджан. Мнозина започват да се занимават с бизнес, отиват в производството, има изтичане на мозъци. Академията открива магистърска програма за студенти и така успява да обърне тенденцията и да запълни пробойните.

– Получи се верига са подготовка на кадри.  Когато дойде един студент от университета в академията, постъпва в магистърската програма и продължава своето студентство и започва научна дейност в лабораторията, заедно с професора. Това води до това, че у него се формира любов към научното знание, научните изследвания, тоест професорите започват да увличат след себе си младежта. От друга страна студентите се запознават с оборудването и с приборите с които днес е наситена Академията на науките на Азербайджан. Младите момичета и момчета започват непосредствено да придобиват не голям научен опит. Започват да публикуват научни статии. Тази научна идеология у младите хора получава определена подкрепа. Днес в академията на науките, за нейната магистърска програма се провежда голям конкурс сред младите хора.

– Колко човека се борят за едно място?

– За едно място – 12 души!

– В заключение какво ще пожелаете на своите български колеги?

– Ще пожелая много успехи. Ще пожелая на БАН да даде на света много научни постижения. И днес се работи над много интересни разработки в областта на квантовата физика, като цяло в областта на естествените науки. Разговарях с археолозите. Имате много интересни разкопки, от които става ясно, че историята на България е още по-древна. Мисля, че и българските и азербайджанските географи имат много интересни работи. Те провеждат съвместни изследвания на територията на Азербайджан. По време на срещата си с вицепрезидента г-жа Йотова, аз говорих за това, че днес и Каспийско море и Черно море очакват своите специалисти. Това е една перспектива, където ще има много интересни интердисциплинарни научни изследвания. А както е известно, само там където се пресичат различни науки се ражда новото в науката.

Интервю за Култура.БГ на БНТ1

Снимка: Wikipedia