Представиха новата книга на Румен Василев в Сливен

Невидимата искра на Възраждането. Продължението на „Свобода или смърт”

В най-старото книжовно хранилище в Сливен – библиотека „Зора” към читалище „Зора”-1860”, гостува Румен Василев – авторът на значими книги за Възраждането, деятелите му и освободителните каузи на българите. Духовните хора помнят интереса при посрещането му тук през 2011 г. към излязлата тогава негова книга „Масонският код на Българското Възраждане. Великите майстори Антон Йоанович, Иван Селимински и Георги Раковски”, представена в КДК от поета и литературния критик Румен Леонидов.

Новата книга на писателя Румен Василев „Невидимата искра на Възраждането” (2019 г.) продължава по органичен начин проблемите, очертани и развити в предишното произведение на автора – „Свобода или смърт. Светът и българите,” публикувано през 2014 г. Тематиката й е осмислена и анонсирана в подзаглавието: „Продължението на „свобода или смърт”. Творбата бе представена пред читателите от чл. кор. на БАН, поета, литературния критик и издател Иван Гранитски, който осмисли проблематиката в общия контекст на творческите интереси на автора Василев и постиженията му в претворяване на българското битие и борби и в предишните книги: „Масонската ложа и братството на Левски”; „Свещеният триъгълник. Българската следа в историята на оперативното масонство”, както и изследващата „масонския код на българското Възраждане”.

Иван Гранитски оцени творческите постижения на автора Румен Василев да представи родолюбивите усилия на плеада емблематични дейци на българското Възраждане, голяма част от които свързани родствено с града и региона (Сливен, Котел), като част от освобожденските пориви и движения през XIX в. в Европа (и Америка), сред които у нас се откроява дейността за Отечеството на Софроний и внуците му, на Антон Йоанович, Васил Априлов, д-р Петър Берон, Георги Раковски, Васил Левски и др. Ораторът провидя връзката на историческите деятели в работата им за освободителната кауза в Българско, осъщестявана в/чрез „тайните общества” в дните на османското робство, (каквато е т.нар. „Българска тайна революционна организация „Братство”, 1825 г.)

Представящият акцентува на изследователската работа, осъществена от Румен Василев в намирането и дòсега до доказателствен материал за важните проблемни въпроси/ядра, поставени и изяснени от автора в хода на изложението за ролята на „тайните общества” в контекста на генезиса, целите и задачите на Българското Възраждане. Авторът акцентира на някои проблеми, сред които за ролята на Шишмановци в края на XVIII в. за освобождението на България; за застъпничеството на българи за славянските си събратя по време на игото; издирване имената на сънародниците ни, спечелили доверието на руския цар по въпроса за начеването на освободителната война от 1878 г.; за връзката между С. Врачански и генерал М. Кутузов; близостта и родството в символиката (на печата и устава) на българските читалища до 1878 г. и масонската организация.

Румен Василев и Иван Гранитски отговориха изчерпателно на поставените въпроси от присъстващите в залата, сред които за ролята на д-р Селимински в създаване на „Тайното братство” и връзката й с другите организации в Европа, както и в процесите на изселване на сливенци в 1828-1829 г.; за дарителските приноси на х. Мина Пашов за града и др.

Изразено бе намерение за провеждане на по-късен етап в Сливен на дискусия по проблемите в новата книга на Румен Василев, след обстойното запознаване на читателите с нея.