Златното сечение и изкуството

Баланс. В природата ни е заложено да го търсим навсякъде около нас и да ни се иска той да присъства в нашето ежедневие. Балансираните композиции и форми несъзнателно ни привличат много повече, отколкото дисхармонията и хаоса. Това не е случайно – природата, от която сме част, формата на галактиките, назряващия ураган, подхванатото от вятъра листо, дори нашата ДНК са устроени спрямо математическото уравнение за хармония – принципа на Златното сечение.

Ние се ориентираме в света спрямо нагледите време и пространство
Всъщност, казано по този начин, би било подвеждащо. Природният порядък не е детерминиран от математическото правило, защото математиката не би съществувала без наличието на човешки разум, който да създаде този модел и да борави с него. Нито природата, в случай че човекът не съществуваше, би отговаряла на принципа на каквито и да е сечения. Ние възприемаме разположените в пространството предмети и процеси, които се случват във времето. Тези две категории обаче не съществуват сами по себе си, а са начинът, по който възприемаме света. Само погледнато от нашата перспектива, се определя кое е горе, кое е долу, ляво или дясно, кое образ или отражение.

Чрез формите на нашия наглед се обособяват възприятията ни и следователно лесно може да се абстрахираме от тях и да възприемем категориите време и пространство за абстрактна даденост. След като всичко ни се явява в “чистите форми на нагледа”, те стават стабилна основа на геометрията, която създава конструкции в пространството и на аритметиката, която пък създава числови конструкции, подобно на времевата последователност. И така, ето че се връщаме към хармонията на Златното сечение, което, всъщност, какво е? Ами едно елегантно математическо уравнение. А нашите мозъци са естествено предразположени да предпочитат формите, конструирани спрямо него.

Защо Златно сечение?
Какво е общото между Млечния път, “Тайната вечеря” на Леонардо, “Раждането на Венера” на Ботичели и логото на “Туитър”? Всички те отговарят на принципа на Златното сечение! Линиите, подредени спрямо неговия принцип, създават усещане за естетическа хармония и са наслада за окото.

Но какво всъщност е Златното сечение?

Вече стана ясно, че това е число, за да сме по-конкретни – то е 1.618. Проста справка в Гугъл ще ви извади купища примери с математическото му изчисляване и начини за неговото геометрично построение. Но въпреки че това е неговата основа, принципът се отнася главно до това какво вижда окото. Познато още и като “Божественото сечение”, “Фи”, то е средство, а не строго правило за композиция(би било абсурдно да се говори за твърди правила в това отношение). Може би звучи сложно, но ще видите, че не необходимо да си матемачтиески гений, за да се прилага в изкуството.

Как да достигнем до него?
Никак не е трудно Фи да бъде изведено чрез редицата от числа, наречена Спирала на Фибоначи, по името на италианския математик Леонардо Фибоначи, който научава за нея по време на свои пътешествия на Изток и я популяризира в Европа. В редицата всяко число е сбор от предходните две, започвайки с 0 и 1: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и така нататък. Или приблизително, както вече споменахме – 1.618.

Нека сега да видим как би изглеждало това визуално, ако използваме геометричната форма на квадрата. Увеличаваме горната му страна на степен 1.618 и получаваме правоъгълник. Наслагваме двете фигури една върху друга и еврика! Получихме хармоничен и елегантен пример за Златно сечение. Продължете да прилагате формулата върху дясната страна на получената фигура и в крайна сметка ще получите диагарама като тази малко по-нагоре.

Златното сечение в изкуството

Леонардо да Винчи

а вечеря”. Леонардо да Винчи, източник: goldennumber

Формулата е използвана изключително от Леонардо да Винчи. Търсейки принципите на естествената хармония, той я прилага в голяма част от своите картини. Забележете как почти всеки детайл от ‘Тайната вечеря” е конструиран спрямо нея. Орнаментите по стените, прозорците на заден фон, масата и седящите на нея Исус и неговите апостоли са композирани спрямо принципа, наричан през Ренесансовия период още и “Божествен”.

Микеланджело

“Сътворението на Адам”, Микеланджело, източник: goldennumber

Бог вдъхва живот на Адам, докосвайки го с пръст.  И точно там се появява “Божествената хармония”. “Сътворението на Адам”, изрисуван върху капитела на Сикстинската капела отново е създаден спрямо числото 1.618. Още по-впечатляващо е, че може да се приложи както хоризонтално, така и вертикално, за което може да се убедите от приложения пример.

Ботичели

“Раждането на Венера”, Ботичели, източник: goldennumber

Все още се водят спорове откъде точно минава сечението в картината “Раждането на Венера”. Някои казват, че то се спуска през нейния пъп, други не са съвсем съгласни. Може да приемем, че внимателните проучвания показват, че действително първото твърдение е вярно, но ключовите за хармонията точки в картината са повече – Златното сечение може да бъде открито в няколко линии, спуснати през различни точки на Венериното тяло.

Сюра 

За френския импресионист Жорж Сюра казват, че атакува всяко платно спрямо правилото за Златното сечение. В не малък брой от неговите картини хоризонтът попада точно на линията на сечението в неговата височина. Други ключови елементи в композициите му – движещи се обекти, глави на хора, дървета също съвпадат с него.

Салвадор Дали 

“Тайната вечеря”, Салвадор Дали

“Тайната вечеря” на художника е композирана изцяло спрямо златната формула за хармония. Следвайки примера на Леонардо, той позиционира масата точно по едната линия на златното протежение, минаваща хоризонтално през картината. Разположението на учениците на Исус, поставени между двете му страни, следва правилото в неговата широчина. В допълнение, прозорците на заден фон образуват голям додекаедър – фигура, състояща се от 12 пентагона, които влизат във Фи съотношението помежду си. Направо да ти се завие свят от симетрия!

Форми и златни лога

Точно както Златното правило може да се използва за създаване на квадрати и правоъгълници, които се конструират в една хармонична цялост. така то се прилага и върху фигурата на кръга. Приложена в графичния дизайн, чрез нея се създава не само симетрия, но и синтезирани, последователни във вътрешната си логика форми. Колко подходящо за дизайн на минималистични, изчистени лога на бранд идентичности като тези на “Туитър” и “Пепси”. 

Логото на Пепси е изградено от два застъпващи се кръга. По-малкият от тях не се забелязва в крайния резултат на логото, но той е използван за основа на бялата част от него, която минава през центъра на фигурата.

Последният вариант на логото на “Туитър” се базира изцяло на геометрията – Златните кръгове са използвани за баланс, ред и хармония.

Не трябва да забравяме, че Зланото сечение е преди всичко средство, а не строго правило. Изграждайки своите идеи, в никакъв случай не бива да ограничате въображението с условни рамки. Те могат да се прекрачват всеки път от вашата креативност. И все пак красотата на образуваща се буря, намерената ръковина, тичинките на слънчогледа могат да послужат като вдъхновение за симетрия!