Борис Гондов – животът между началото и края

“Между Прокоба и Голгота” е озаглавена новата изложба на Борис Гондов, която може да бъде видяна в столичната галерия “Контраст” до 2 март 2019 г.

В изложбата са включени предимно нови творби на твореца от 2018 година, които показват човешкия живот в онзи отрязък от време между двете най-важни събития – раждането и смъртта, рамкиращи нашето съществуване.

Всичко това е събрано в 15 дървени скулптури и 25 рисунки, които съпровождат изложбата, не само като фон, но разкриват методите му на работа. Гондов не започва директно с дърво или гипс, той рисува върху лист, изобразява на хартия идеите си, чак след това извайва обекта от различни материали. Посетителите ще забележат красиви женски тела – голи и облечени, но основен акцент в изложбата са двете фигури – “Спасителя” и “Прокоба и Голгота”. С тях скулпторът иска да покаже, че несъзнателния живот на човека започва от осъзнаването на неговото Божествено начало и Божествен край.

Борис Гондов отбелязва, че най-важното в този етап е да оставиш диря след себе си, която да доказва, че не си живял напразно. Затова и и фигурите му са изпълнени с дух и философия, носещи усещането за пълнота и осмисленост.