Български исторически четения 2019 г. – „Зов Български”

Националният природонаучен музей е домакин на събитието на тема „Зов Български”

„Зов Български“ – начинът, по който зовем за опазване на българското културно-историческо наследство – чрез историята на дадена личност, събитие, място, традиции, музика, слово, изкуство в исторически контекст. Чрез оживяване на истории от миналото и настоящето. Зов, отправен към всички нас в тези определящи дни за бъдещето на нашата култура, за бъдещето на нашия народ и неговата история. За тази история, тръгваща от дома, за първите плахи стъпки на преклонение и любов към всичко българско и родно.

В това четвърто издание на „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ свои изследвания представят автори от София, Перник, Варна и Велико Търново – историци, богослови, философи, културолози, изкуствоведи, музиковеди, архивисти, краеведи, архитекти, инженери, писатели и журналисти. В издадения сборник „Зов Български“ с публикации участват изследователите: арх. Александра Бабунска, АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева, Биляна Папазова Амманн, Ваня Жекова, д-р Велислав Алтънов, д-р Георги Канев, Донка Николова, Жаклин Толева, д-р Иван Габеров, Ивелин Любенов, проф. дпн Йордан Табов, Калин Николов, Марияна Шабаркова-Петрова, Радка Карагьозова, Светлозар Попов, доц. д-р Стоян Танев, Таня Груева, Таня Доганова-Христова, д-р Тодор Димов, Христо Буковски.

Съставители на сборника са АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева, които са създатели и организатори на четенията. Водещ е урбанистът Здравко Петров. Събитието е отворено за външна публика.

„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ се провеждат в София всяка година по различна тема през месец май, а от 2018 г. и във Варна. Участват широка група изследователи, които представят резултати от нови проучвания и научни доказателства за историята и настоящето на българите.

Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“: „Зов Български“, 2019; „Образ Български“, 2018; „Писания и предания в Българската история“, 2017;  „Богатството на Българското християнство“, 2016.

Партньори на настоящото издание са Национален природонаучен музей, HistoricalRoutes.bg, Издателство „Инле”, Печатница „Хеликс Прес” – Варна.

Събитието ще се състои на 12 май 2019 г. в Национален природонаучен музей, София, бул. „Цар Освободител” № 1, Зала „Левентис” .

Програма на събитието:

10:00 ч.

Откриване

10:20 ч.

Зов за надежда

Биляна Папазова Амманн

10:40 ч.

Звукът в заобикалящия ни свят

Таня Доганова-Христова

11:00 ч.

Многожанрова изложба „ArtExtreme СТРАЖА“ – пазител на същността и средищното пространство

АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

11:20 ч.

Завещаното от проф. д-р Георги Лозанов в културното пространство на българското училище

Радка Карагьозова

11:40 ч.          

Медицинското познание, съхранено и предадено чрез българската църковна иконопис

Таня Груева

12:00 ч.          

Психологическата парадоксалност на историята в богомилски контекст

д-р Иван Габеров

12:20 ч.          

Зовът на кръвта… От земята

д-р Велислав Алтънов

12:40 ч.          

Свещеният остров Певки в българската история и в митологията

Светлозар Попов

13:00 ч.          

Кой е основал град Булгар?

проф. д-р Йордан Табов

13:20 ч.          

Твърдо ливаде. Пернишката местност, превърната в първия български комплексно застроен квартал за миньорската колония в началото на 20 в.

арх. Александра Бабунска

13:40 ч.

Опасната тайна на грешного Софрония. Какво заставя Софроний Врачански да проникне във Видинската крепост при Осман Пазвантоглу и закодираното послание от саморъчното му „Житие…“

Христо Буковски

14:00 ч.

Драматични съдби на възрожденски майстори

Ивелин Любенов

14:20 ч.

Левски и зографите. Щрихи от възгледите на Апостола на българската свобода, приятелствата му и неговото влияние върху приятелите си зографи

Калин Николов

14:40 ч.

„За героите от нашето време“ – бележки върху моралните качества на войника по свещеническа беседа от Първата световна война

д-р Георги Канев

15:00 ч.

Значението на генерала от пехотата Стилиян Ковачев за военната история на България

д-р Тодор Димов

15:20 ч.

Историческото образование в България и в други държави: опит за сравнителен анализ

доц. д-р Стоян Танев

15:40 ч.

Ваклуш Толев за пътя на България

Жаклин Толева

Водещ ще бъде Здравко Петров , създател на Historicalroutes.bg за популяризиране и опазване на културно-историческото наследство. Урбанист с опит в разработването на всички документи от системата за стратегическо планиране на регионалното и градско развитие. Специфичните му професионални интереси са свързани с формулирането на идеи и проекти за опазване и изява на културното наследство. Разработва опознавателни туристически маршрути.

Създатели и организатори са „АНДАРИ” – Анатолий Радев и Дария Василева

Изследователи на образа и вътрешните преживявания в пространствени среди. Културни оператори и куратори образно изкуство. Създатели на Център за образна култура „ArtExtreme“, едноименна многожанрова изложба и школа за образно изкуство „ArtExtreme Concept“. Изложби под патронаж: „ArtExtreme СТРАЖА“ под патронажа на президента Румен Радев; „ArtExtreme 15“ под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова; „ЗА СЕБЕ СИ Кирилъ Шиваровъ“ под патронажа на Министерство на културата. Създатели на „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ – съставители и издатели на едноименния сборник. Носители на грамота и обявени за „Приятел на Държавен архив-Варна“ за 2017 г. Съучредители на първата секция за фотожурналисти, видео-оператори и журналисти на свободна практика към СЖБ „Подкрепа“ – член на Международната федерация на журналистите в Брюксел. Членове на МАБИК /Международна Академия по Българознание, Иновации и Култура/, на Сдружение „Обединени Бизнес Клубове“, съучредители на Сдружение „Таляна“ за развитие на градската среда на Варна.

ANDARI photography and visual communications