Правят проучване на заплатите в изкуството

Снимка: Elmgreen and Dragset, Temptation Cortesi Gallery

Професионалната организация за жените в изкуството (POWarts) започна ново проучване, свързано със заплатите, което да даде прозрачност на данните в арт индустрията.
Проучването  ще обхваща всички  работниците от всички аспекти на изкуството и изисква информация за: обезщетенията, длъжността, какви видове задачи и отговорности поемат участниците и ползите от тях. Освен това разглежда демографска информация, като възраст, пол и раса.

Сара Кей, Снимка: news.artnet

,,Изследването не цели толкова излагане на разликата в заплащането между жените и мъжете” каза основателят и председател на POWarts Сара Кей.  ,,Няма съмнение, че има несъответствие в заплащането … това не е новина за нас“, коментира тя пред изданието Artsy. ,,Този анализ на заплатите определено не е само за жените. То има за цел да хвърли светлина върху големите различия в компенсаторните практики в областта на изкуството.”

 Кей споделя, че е открила своя  галерия през септември  и иска да има най-добрите таланти.  ,,Като работодател трябва да знам, че това, което предлагаме, е конкурентоспособно.”

Корпоративният директор на POWarts Кристен Бекер,  заяви, че първоначалните дискусии между членовете на  комисията за проучване, разкриват различни практики в областта на компенсациите и обезщетенията. Нример, ако работите  в галерия е обичайно да получавате изделие от изкуство в натура като бонус в края на годината.  Но този работник в галерията може да преговаря за покритие на дентални процедури или такива със  зрението и това да е част от неговия пакет обезщетения и копенсации.  Такъв вид компесаторни практики е по-характерен за организациите с нестопанска цел.

Бекер, която помага в ръководенето на изследването, заяви, че  вече се чувстава сигурна в кариерата си, да разговаря  за обезщетения, нещо от  което  младите работници се притесняват. Тя сподели собствения си дискомфорт при обсъждане на заплатата си, докато е била на тридесет години. ,,Хората смятат, че разкриването на подобна  информация може да ги нарави много уязвими”, твърди Кристен Бекър. 

Бюрото за трудова статистика на САЩ проследява данните за работа и заплата в областта на изкуствата в национален мащаб, но то не разполага с  подробната информация, която се търси в изследването. Миналата година администрацията на ,, Тръмп” обяви, че връща обратно федерална инициатива ,,Обама”, за да изиска от работодатели 100 или повече работници да докладват данни за заплатите по раса, пол и етническа принадлежност. Този регламент  пропуска голяма част от индустрията на изкуството. Например секторът на дилърите се състои предимно от малки предприятия.
82% от над 1 100  дилъри имат по-малко от 10 служители, според изследване на UBS и Art The Market Basel през 2017г.

Сара  Кей смята, че други  източници  на статистически данни като ,,LinkedIn” и ,,Glassdoor”  също не обхващат нюансите на художествената индустрия, която тя нарича “много уникална и много странна”.

Кей и Бекер заявиха, че ще разпространяват изследването  в национален мащаб, като  използват професионалните и социалните мрежи на техния управителен комитет, организациите, с които POWarts има партньорства, академичните мрежи и други подобни. Те се надяват най-малко на хиляда отговора, въпреки че според Кей броят им може да надвиши значително това, основавайки се на своя опит, когато за пръв път стартира POWarts преди 10 години с още пет жени.

Artsy