275 имуществени несъответствия на висши държавни служители откри Сметната палата

Сметната палата публикува Списък със заключенията за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности през 2017 г. Списъкът съдържа имената на …

Прочетете още