Покана за фотомаратон в София на 13.06.2020 г.

fotomaraton

Всички любители и професионални фотографи са поканени да участват.

”Студио” ви кани да разнообразите съботния си ден като участвате в еднодневен фотомаратон, който ще се проведе в Борисова градина на 13 Юни 2020.
( Фотомаратонът не включва никаква форма на тичане, за онези от вас, които искат да научат повече за това какво е фотомаратон – https://en.wikipedia.org/wiki/Photomarathon).

Събитието е отворено за всеки, който има желание и притежава някаква форма на камера – може да снимате с мобилен телефон и апарат, като единственото условие е да не се обработват снимките с програми като фотошоп или да се добавят филтри.

Маратонът ще се проведе на 13 юни в София в Борисовата градина от 11 до 19 часа, за да участвате е необходимо да се регистрирате тук – https://forms.gle/9Kk9BqrHcMNLmHNV8. Участието в маратонът е напълно безплатно.

Всички регистрирали се участници трябва да съберат в 11 часа на паметникът на Братската Могила в Борисовата градина, където ще разберат темата, по която трябва да снимат, ще получат бутилка вода и нещо сладко за енергия, след което ще бъдат свободни да започнат търсенето на най-подходящите образи. Крайният срок за предаване на снимките ще бъде в 19:00 часа същата вечер. Снимките се изпращат на емейла на Студио: [email protected] или се носят на стартовата точка, където могат да бъдат директно свалени.

Всички участници изпратили своята снимка ще получат покана за втората фаза от маратона, която на този етап ще остане тайна.

Този маратон ще бъде чудесен начин да се запознаете с нови хора със сходни интереси, да правите нещо, което обичате и да доведете един процес до край. Любимите фотографии на всички участници ще бъдат отразени във фейсбук страницата ни, след последната фаза на Маратона.

Успех на всички! Ще се видим там!

Greetings photography lovers!
We at Studio invite you to diversify your Saturday by participating in a one-day photo marathon, which will be held in Borisova Garden on June 13, 2020.
(The photo marathon does not include any form of running, for those of you who want to learn more about what a photo marathon is – https://en.wikipedia.org/wiki/Photomarathon)

The event is open to anyone who has the desire to participate and has some form of a camera (yes mobile phones are accepted) the only condition is not to process the photos with programs such as Photoshop or add filters.

The marathon will be held on June 13 in Sofia in Borisova Garden from 11 a.m. to 7 p.m. To participate you need to register here – https://forms.gle/9Kk9BqrHcMNLmHNV8. Participation in the marathon is completely free.

All registered participants must gather at 11 o’clock at the monument of Bratska Mogila in Borisova Garden, where they will receive the topic for the photos, they will receive a bottle of water and something sweet for energy, after which participants will be free to start roaming in search for the best fitting images. The deadline for submitting the photos will be at 19:00 that same evening. The photos should be sent to the Studio’s email: [email protected] or handed directly at the starting point, where they can be downloaded.

All participants who have sent their photo will receive an invitation for the second phase of the marathon, which at this stage will remain a secret.

This marathon will be a great way to meet new people with similar interests, do something you love, as well as bring an entire process to completion. The favorite photos of all participants will be posted on our Facebook page, after the last phase of the Marathon.

Good luck to all! See you there!