Представяне на сборника на Георги Марков в Нов български университет

Водещи на събитието ще бъдат проф. Пламен Дойнов, д.н. и доц. д-р Йордан Ефтимов

Център за книгата и Департамент „Нова българистика“ представят сборника „Портретът на моя двойник“ и „Жените на Варшава“ от Георги Марков в българската литература и култура“ на 04 декември 2019 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Водещи на събитието са проф. Пламен Дойнов, д.н. и доц. д-р Йордан Ефтимов.

Сборникът описва и анализира мястото на „Портретът на моя двойник” и „Жените на Варшава“ от Георги Марков (1929–1978) в литературата на ХХ век. Акцентирано е както върху историята около написването и публикуването на произведенията, върху четенето на двете новели в сравнителен план с останалите текстове в едноименните книги, върху особеностите на наративните им модели и текстологически проблеми, свързани с по-късни преработки, така и върху мястото им в творчеството на Георги Марков като вероятни върхови постижения в неговата художествена проза.

Книгата съдържа текстове от конференцията, организирана в Нов български университет на 23 ноември 2018 г., както и раздел „Критически архив“ и библиография.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата и с медийната подкрепа на “Аз чета”

 

Автор: Център за книгата