Представяне на книгата „История на висшето техническо образование в България”

В тази история са отбелязани различните периоди от развитието на висшето техническо образование от съставеното през 1882 г.

Днес от 16.00 ч. в салона на НТС на ул. „Раковски“  в столицата ще бъде представена книгата   „Положителните науки с приложение в индустрията“ (с подзаглавие „История на висшето техническо образование в България“). Нейни автори с акад. Васил Сгурев, проф. дтн Сашо Гергов и инж. Генчо Иванов, книгата е под общата редакция на акад. Васил Сгурев.

В книгата се прави опит да се проследи и осмисли пътят на българското висше образование в инженерното дело и архитектурата след освобождението на България през 1879 г., като са отбелязани най-важните жалони на това развитие. Описанието на събитията е на основата на  множество архивни документи. Значителна част от тях са възпроизведени в книгата, а други са цитирани от достъпни, достоверни източници.

Възникването на българското висше техническо образование не е нито бързо, нито лесно, нито просто. То има почти 140 годишна история с немалко борби, поврати и драматични периоди. Началото му е едва в началото на Втората световна война и по този показател страната ни е последна сред европейските държави. В книгата се прави опит да се проследи и осмисли противоречивият и трънлив път на българското висше техническо образование.

В книгата са възпроизведени редица документи, от които личи безпрецедентната половин-вековна борба на дейците от Българското инженерно-архитектурно дружество (БИАД) за създаването на висше техническо образование в България. Сегашните наследници на БИАД от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) продължават активно да се борят за издигане на равнището  на това образование.

В тази история са отбелязани различните периоди от развитието на висшето техническо образование от съставеното през 1882 г. Завещание на братята Евлоги и Христо Георгиеви до наши дни. Посочени са и някои съвременни предизвикателства, които предстои то да преодолее.

Книгата е интересна и полезна както за читателите, интересуващи се от историята на науката и техниката в България, така и за изследователите на развитието на висшето техническо образование у нас.

Тодор Коруев