Всички постановления и тълкувателни решения по Закона за собствеността от последните 60 години

На премиерата на сборника ще бъде представена цялата поредица с участието на  съдия Светлана Калинова,  д-р Ивайло Костов и д-р Делян Недев

Една от най-систематизираните поредици със съставител Стоян Ставру, представяща най-новите и провокативни решения на ВКС, се обогати с луксозното издание на „Предизвикай:Вещното право!”. В него се съдържат 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за собствеността.

„Тълковникът“ съдържа актове от период от близо 60 години, които са систематизирани съобразно главите на ЗС. Актовете са оформени и по традиционния за поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ начин – с ясно открояване на поставения пред съда въпрос и на дадения отговор.

В това издание от поредицата е добавен и богат инструментариум за ориентиране и работа със съдебната практика.

Официалната премиера на изданието, ще се проведе на 8 октомври 2019 г. о 18.30 ч. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Специално участие в нея ще вземат съдия Светлана Калиновад-р Ивайло Костов и  д-р Делян Недев, а в рамките на събитието ще бъде представена и цялата поредица. Събитието се провежда със съдействието на Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“.

Поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ стартира през 2018 г. и включва два вида сборници със съдебна практика: годишни сборници („годишници“) и тематични сборници („тематичници“). И двата вида представят актове (решения и определения) на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК.

Символ на поредицата е спиралата. По траекторията на спиралата правото може както да се „развива“ – по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, така и да се „натяга и разтяга“ – подобно на пружина, даваща импулс за движение.