Книги за Левски от личните библиотеки на Симеон Радев и Кирил Христов представя Столична библиотека

Книги за Левски от личните библиотеки на Симеон Радев и Кирил Христов представя Столична библиотека в документалната изложба „Васил Левски в София“

Столична библиотека отбелязва 151-годишнината от обесването на Апостола на свободата Васил Левски с фотодокументална изложба в две експозиции и оригинална колекция от редки и ценни издания от фонда на библиотеката, посветени на великия българин. В колекцията от книги са представени оригинални издания за Васил Левски от личните библиотеки на Кирил Христов, Симеон Радев, Петко Тихолов, Пенка Шишманова и др., списания от емблематичния фонд на Детския периодичен печат до 1944 г., юбилейни периодични издания на къщата музей „Васил Левски“ в гр. Карлово, юбилейни листове и календари. Особен интерес представляват оригиналите на култови издания и книги с автографи:

 

 • Първият вариант на стихотворението „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев, вестник „България“, г. I, бр. 22 от 12 август 1876 г.;
 • Стоян Заимов „Васил Левски – Дяконът“, 1895 г., написан по повод откриването на паметника в София;
 • „Васил Левски. Сборниче за спомен на 25-год. от смъртта на Левски“, 1898 г.;
 • Колекция на Симеон Радев – Стефан Каракостов „Левски и Общи“, 1942 г., с автограф;
 • Колекция на Кирил Христов – „Образът на Левски в българската поезия“ – с автограф, 1937 г.;
 • Колекция на полицията – „Левски за себе си“, 1937 г. с печат;
 • Колекция на Петко Тихолов – „Левски в светлина“, 1943 г. с автограф;
 • Колекция на Пенка Шишманова – „Васил Левски – Дяконът“, 1937 г.;
 • Колекция на Орлин Василев – „Васил Левски“ с автограф, 1930 г.;

 • книгата на Стефан Илчев с Протоколи на извънредната турска комисия – „Следственото дело на Васил Левски и негови сподвижници“, 1946 г.;
 • кореспонденцията на Васил Левски чрез изследването на Иван Унджиев и Никола Кондарев „Васил Левски. Най-хубавите страници от писмата му“, 1948 г.

Изложбата „Васил Левски в София“ включва постери, представящи интересни факти за живота на Апостола: първото му посещение в София, адресите, на които е отсядал, софийските му сподвижници и съдиите в процеса срещу него, паметните места на Апостола в София – паметници, улици, институции, училища, носещи неговото име.

Другата част от изложбата под надслов „Дела трябват, а не думи“ преоткрива житейския път и делото на Левски с малко известни факти и представя образа на Апостола в изобразителното изкуство, както и множеството великолепни паметници на големия българин из целия свят.

Някои от емблематичните издания като „Васил Левски – Дяконът“ на Стоян Заимов (1895), от колекцията на Кирил Христов – „Образът на Левски в българската поезия“ (1937), от колекцията на Симеон Радев – „Левски и Общи“ (1942) могат да се разгледат и прочетат в дигитален формат на сайта на Столична библиотека.

Откриването на изложбата ще се състои на 19 февруари 2024 г. от 11:00 ч. в Мраморното фоайе на Столична библиотека.

Експозицията може да бъде разгледана от 19 до 25 февруари