Силва Налбантян-Хачерян представи книгата си „Белене на ябълки“

В етно-социалното съзнание на българина битуват стотици обичаи, които новите поколения не познават. Заети с електронните си джаджи и виртуалната реалност, младежите днес нямат представа как техните прародители са разработвали фолклорни жанрове и са съхранявали вековни традиции, за да създадат устойчива народностна среда – с типична само за нас психология, мироглед и морал. Притежавайки дълбоки познания в сферата на нематериалното културно наследство и културната интеграция на етническите общности, д-р Силва Налбантян-Хачерян предлага на читателя книгата си „Белене на ябълки“ (изд. „Мултипринт“, 2023) – едновременно документална, пътеписна, но и добре обмислена чрез символи белетристична сплав.

Виктория Катранова и Силва Налбантян-Хачерян

На премиерата на сборника, състояла се в НЧ „Пенчо П. Славейков 1921“, бяха дошли десетки колеги на Силва Хачерян от Министерство на културата, както и Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища, много писатели, журналисти, учени. Събитието се водеше от поетесата Виктория Катранова, която обяви, че публиката присъства на 365-ото издание на формата „Вечери на Кръста“.

 

Димитър Христов, Силва Налбантян-Хачерян и Виктория Катранова

Анализът на изведените в разказите теми, идеи и послания беше дело на Димитър Христов: „Сюжетите са взети направо от живия живот, на който авторката гледа с очите на радетел на традиции и процеси в духовното ни битие, в което новото и модерното е в симбиоза… Текстовете ѝ са с елементи от документалистика и публицистика, включват форми на пътепис и репортаж, на срещи с уникални личности – „живи човешки съкровища“, за търсене на корените и вечните проекции на старите занаяти и позабравените достойнства на българщината…“.

 

 

 

 

Авторката умее да разказва естествено, непринудено, спечелва доверието на читателя – героите са лица от ежедневието, а описаните топоси са места, които уж познаваме, но ги виждаме по нов начин. Особено силни са страниците за културния туризъм, читалищната дейност, събора в Копривщица, съхранената регионална специфика на българските села и на знакови градове като Калофер, Обзор, Ахтопол, Несебър. Ще се замислим и над въпроси, които нямат отговор: защо изчезват майсторите на прочутите Чипровски килими, къде е тяхната магическа тайна? Как да възродим дори такова елементарното упражнение като изящното обелване на една ябълка?

Силва Налбантян-Хачерян прочете разказите „Доброволка“ и „Белене на ябълки“, споделяйки с публиката: „Аз и колегите ми в Министерство на културата сме съпричастни с писателите и издателите – това е нашата задача: да подобряваме условията за развитието на българската литература и популяризирането ѝ в чужбина. В моята книга се говори за простите неща – какво ни радва, какво ни натъжава, къде търсим красотата и доброто… Писането ми доставя удоволствие – аз споделям неща, които остават незабележими в катастрофичната действителност“.

…………..

Силва Налбантян-Хачерян е директор на „Международно сътрудничество и регионални дейности“ на МК, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“. „Белене на ябълки“ е втората ѝ книга с разкази. Първият й сборник с разкази е „Отломки“ (2015). Тя е д-р по Теория на възпитанието и доктор на науките по Фолклористика;  автор на монографиите „Нематериалното културно наследство – политики и практики за неговото опазване“ (2019), „Културни институции и интеркултурно възпитание“ (2009), „Възпитателни възможности на културните институции за интеграция на етническите общности в Република България“. Тя е съставител и преводач на книги с арменски народни приказки, сценарист на документални филми.

Текст и снимки: Анжела Димчева