Ново екоМУЗЕЙНО помагало по музейна педагогика

Новото печатно издание е своеобразен водач на експозицията „Екомузей с аквариум”

Излезе от печат новото екоМУЗЕЙНО помагало за часовете по музейна педагогика на русенския музей. Богато илюстрованото, цветно издание съдържа няколко обучителни модула, обхващащи четирите сезона от годината – пролет, лято, есен и зима. Множество схеми, рисунки и снимки на растителни и животински видове разкриват богатството на флората и фауната в русенско от различни епохи, като едновременно с това визуализират взаимовръзката на човека с природата. Помагалото съдържа също информационни текстове, адаптирани за деца, познавателни игри и въпроси, любопитни факти за малко познати процеси и явления. Целта е получаване на трайни знания у подрастващите, свързани с природното многообразие в България и възпитаване на отговорни и ангажирани с опазването на околната среда млади хора.

Новото печатно издание на русенския музей всъщност е своеобразен водач за експозицията „Екомузей с аквариум“. То ще помогне на посетителите да се ориентират бързо и лесно сред витрините и диорамите, на различните етажи на музея. От страниците на помагалото се научава повече за колекциите на Екомузея, тяхното формиране, попълване и опазване.

Екомузейното помагало описва в детайли, разработени и изпробвани вече обучителни модули, чиято цел е да оформят годишен цикъл от събития в четирите сезона от годината:

  • Обучителен модул „Пролет“ се фокусира върху птиците. От страниците на книгата подрастващите научават за различните видове, техните местообитания и начин на хранене. В практическата част от модула в зала „Блатна екосистема“ на музея учениците влизат в ролята на водоплаващи и водогазещи птици с помощта на плавници и кокили.
  • Обучителен модул „Лято“ акцентира върху изучаване на богатството от дунавски риби. В аквариума на Екомузея децата опознават най-разпространените видове, запознават се с техните наименования, получават информация за риболова и рибарските общности. В практическата част от модула въоръжени с въдици, участниците трябва да ловят риби и да ги разделят в различните водни басейни, според вида им – сладководни или соленоводни. След приключването на улова, рибите се разпределят в Червената книга за видовете риби.
  • Обучителен модул „Есен“ има за цел да разкаже за тайнствения живот на прилепите – къде се срещат, с какво се хранят, как се размножават, по какъв начин се ориентират и защо е важно да ги пазим. В практическата част на модула децата влизат в ролята на прилепи като се опитват да се ориентират, преминавайки през специално изграден сензорен тунел. Също така изработват макети на летящите бозайници от глина.
  • Обучителен модул „Зима“ разгръща темата за „ледената епоха“ и изчезналите животински видове. В залите на музея децата разглеждат експонираните находки на мамути и мастодонти, разбират кога са живели тези видове, как са съжителствали с хората и защо са изчезнали. Представена е също информация за науката палеонтология, видовете миди и охлюви, изчезнали преди милиони години, пещерната мечка. В практическата част на модула участниците строят колиба с макети на мамутски кости.

Автори на помагалото са директорът на музея проф. Николай Ненов, уредниците в отдел „Природа“ Венцеслав Петков и Красимир Киров и музейните педагози Магдалена Трифонова и Виктория Друмева.

Екомузейното помагало е част от проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“, реализиран от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерството на културата.

Регионален исторически музей-Русе