Форум – театър като начин за изграждане на стабилно общество

На 8 февруари, в учебния куклен театър на НАТФИЗ се проведе последното от поредицата форум- театър представления, свързани с TIP Project -,, Обмен на иновативни практики в училищата за Втори шанс, нсочени към отпадналите от образователната система и други форми на обучение”.  Това е двугодишен европейски проект в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма Еразъм+.   В проекта учатват още Великобритания, Италия, Португалия и Унгария.

Съпричастност към идеята показаха с присъствието си г-жа Мариета Кропнева към МОН; Елена Йончева, председател на българското дружество по психодрама  и психотерапия; реж. Момчил Карамитев, Валентина Германова, директор на УКТ;  актьорът Велемир Велев; Проф. Дияна Борисова; Цвете Янева, която е част от театър ,,Цвете”- театър за социална промяна.

Форум-театърът ( разработен от бразилския режисьор Аугусто Боал)  е малка пиеса, отразяваща проблемите на местаната общност. Този иновативен подход към изкуството позволява на хората да се включат в изграждане на сценария като променят действията и реакциите на героите. Хората престават да бъдат наблюдатели на проблемите – те стват активни участници в тяхното преодоляване.

Всеки може да излезе на сцената, да влезе в обувките на актьорите и да покаже своята интерпретация на социалните проблеми.  Това направиха две от децата  на 139 ОУ в София на пиеса, посветена на насилието в учебните заведения и доказаха, че промяната е възможна.

,,Броят на младежите, които не са ангажирани в учебен процес, курсове или дейности  е повече от 5млн. С тази бройка Европа може да направи една нова държава и това е много тъжно“,  заяви  ръководителят на проекта д-р Поликсена Хардалова.

,,Въпросът за превенцията на децата, отпаднали от училищата е значим и въпросът за ролята на изкуството в този процес е още по-важен“, коментира Проф. д-р Станислав Семерджиев ректорът на НАТФИЗ.
,,Ролята на изкуството в обществения порядък винаги е била водеща“, сподели още той.  Театърът  съзадава цялостна представа за човешките отношения и принципите на комуникация. Ректорът заяви, че това няма да е последното подобно събитие и още тази година ще се отвори лятно училище в тази насока.

Сред публиката имаше много  бивши и настоящи педагози, сред които е и  Мариела Костова.  ,,Смятам, че такива методи на обучение за не само изключително полезни, но и абсолютно наложителни за българското образование”, сподели тя за Sofiapress. Бившият педагог разказа, че в България отдавна има поглед към подобно нещо.

Навлизането  на изкуството под  формата на форум театър в образователната система е алтернативен метод за справяне не само с агресията, но и с редица други социални феномени. Този подход вече дава резултати в други европейски страни и остава да бъде популяризиран достъчно сред българското общество.

Основен партньор и домакин на събитията бе НАТФИЗ.

 

Автор: Мариела Петкова