Кирил Харалампиев: Кръвта вода не става

На 13 февруари в галерия “Контраст”, по инициатива на куратора проф. Аксиния Джурова, се проведе изложба “Поколения”  с творбите на Христо и Кирил Харалампиеви. В предишен материал ви запознахме с известния скулптор Христо Харалампиев, а сега пред репортера на Sofiapress- Мариела Петкова застана и синът му, художникът Кирил Харалампиев.

,,Да правя експозиция редом до баща ми е голяма отговорност, серизоно предизвикателство, но и голяма емоция”, сподели Кирил Харалампиев пред Sofiapress.   За артиста е  любопитно, когато една фамилия е съставена от художници и в даден момент се направи обща изложба на творбите им.

Младият творец разказа за първият си по-сериозен разговор от гледна точка на това ,,какъв искаш да станеш?”
,,Искам да стана художник, да рисувам”, отвърнал малкият Кирил на баща си.  Тогава известният скулптор наредил два-три предмета, дал на сина си лист, молив, гума и го оставил да рисува с часове. Единственото нещо, което казал проф. Харалампиев, когато се е върнал и погледнал рисунката на сина си е “Добре”.
,,Всъщност това бе основата на пътя ми. Никога не съм бил подтикван да правя едно или друго, но аз живея с изкуствто”, коментира Кирил.

На въпроса дали иска наставления от своя, вече утвърден, баща, той каза,  че с баща си води диалог, допитва се до мнението му, след като завършва картините си. Но това,  което прави, го  прави сам.

Понеже  работите на Кирил Харалампиев не са сюжетни, той работи повече по интуиция, но всяка от творбите му е вдъхновена от  действителни случки, ситуации и места.  Всичко това е пречупено през призмата на неговото виждане за света, било то рационално или емоционално.

Гледайки картините на младия художник, зритлят не е обременен с някаква буквалистика, а  се чувства свободен да открива сам за себе си образи и емоции.
Нещата, които го вълнуват са по-голямо задълбочаване в цвета, в живописната тъкан, във фактурата.

По време на изложбата не веднъж се заговори за чувствителността на автора и неговата далечност от дигитализиране на изкуството. Художникът  не отрече преимуществата на новите медии и според него всеки артист избира своята ниша.

Самият Кирил Харалампиев работи предимно с много цвят, дори в монохромните му творби които на пръв път изглеждат сивкаво-черни или бели. В тях има много полутонове  и всичко това е много трудно да бъде постигнато по дигитален път.

,,Не смятам, че класическият метод  за  изработка пречи на нещата да бъдат модерни”, заяви творецът. С  изразните средства, които вече  са познати на художниците  също е възможно да се избегне  конвенционалността.

Сферите, в които се изявяват бащата и синът са коренно различни, но техните творби определно се допълват и доказателлсво за това е самата експозиция в галерия “Контраст”.
Интересна е и приликата в изказа на двамата артисти, също така и за двамата самата изложба е вече завършено произведение на изкуството. Затова е напълно прав художникът като каза:  ,,Мисля, че хората не случайно са казали кръвта вода не става.”

Автор: Мариела Петкова