Обръщение на български общественици по повод избора на ново име на Македония

ОБРЪЩЕНИЕ

До

Г-жа Цвета Караянчева

Председател на 44-то Народно Събрание,

Г-н Румен Радев

Президент на Република България,

Г-н Бойко Борисов

Министър – председател на Република България,

Г-жа Екатерина Захариева

Министър на Външните работи на Република България

И Българските медии

 

Уважаеми госпожи и господа Народни представители,

Уважаеми госпожи и господа министри,

Уважаеми госпожи и господа представители на медиите,

Изборът на ново име на съседната балканска страна засяга пряко националните интереси на България и в тази връзка страната ни трябва да участва в избора на ново име. За това се застъпва група интелектуалци, която напомня за стотиците хиляди българи, загинали в името на македонската кауза. Те ни предоставиха подписка – декларация с настояване за избор на ново име на бившата югославска република, което да е коректно спрямо историческите обстоятелства и географските дадености. Поетът Ангел Симеонов посвети прочувствено стихотворение на Македония:

Македония????

Защо ли засипва снегът

твоите стъпки, войводо –

преминали пътища прашни

и кървави в бой за свобòда?

Защо ли се спуска нощта

над мъртви полета, ограбени? –

Това ли е твойта земя,

от своите рожби предадена?

А где е народът, войводо,

за който безсмъртен умираше,

а после възкръсваше в песни

и никога мир не намираше?

*******************************

Македония, моя съдба

и моя родина несбъдна,

разпната в мойта душа

и в твойта, войводо, безпътна…

 

Подписката е подписана от:

Ангел Симеонов, Проф. Валери Стефанов, Проф. Иван Маразов, Иван Гранитски, Боян Ангелов, Акад. Константин Косев, Акад. Георги Марков, Акад. Васил Гюзелев, Акад. Антон Дончев, Емил Стойчев, Акад. Крум Дамянов, Проф Андрей Пантев, Димитър Томов, Акад. Иван Радев, Акад. Стефан Воденичаров, Проф. Стефан Карастоянов, Проф. Огнян Герджиков, Акад. Благовест Сендов, Проф. Георги Костов, Проф. Валентин Старчев, Петър Андасаров.

 Ето и пълния текст на декларацията:

Македония е древна земя, населявана от различни племена и народи. През вековете тя е била част от различни държавни формации, участвала е във формирането на различни колективни идентичности.

Македония е съдбовно вписана в българската история и историческа памет. Нейната съдба е в сърцевината на българската национална идеология от деветнадесети и началото на двадесети век. Като част от националния идеал, македонската кауза е написала едни от най-славните и трагични страници в новата ни история.

По силата на ред обстоятелства и конюнктури, през 20 век древната и пропита с драматична памет македонска земя се оказа разделена между три държави – България, Гърция и бившата югославска република Македония. За всички образовани хора е ясно, че съществунето на днешната държава Македония е резултат от сложни идеологически и геополитически процеси.

Наскоро подписаният договор между Република Гърция и бившата югославска република Македония е поредната глава от дългата и трудна история на претенциите, забраните, заплахите, противоречивите идентичности…

Най-простото и задължително питане е – каква е ролята и как е разписан интересът на България в тези договаряния и договори?

Приетото название Северна Македония е очевидно некоретно по отношение на България и българските интереси. Според така приетия принцип на назоваване, българската Пиринска Македония също попада в обхвата на определението „Северна“. Дали това определение няма да се окаже днес и в бъдеще поредното основание за претенции, полемики и идентификационни кризи?

На фона на така очертаните политически събития настояваме българската държава да заеме прозорлива и активна позиция. Да се произнесе ясно за същината и обхвата на постигнатите договаряния.

Бившата югославска република Македония може да има свой път към Европа и ние не искаме да заставаме като препятствие на него. Но добре знаем, че днешните конюнктурни решения лесно могат да се превърнат в източник на утрешни беди.

С приемане на името Северна Македония географията рязко зачертава историята. Тя отваря път за нови измислици и политически спекулации. Твърдението, че се сбъдва „вековното желание на македонския народ да говори на македонски език” е ясно потвърждение за това какво предстои.

Затова очакваме да видим държавнически дела, които отстояват ясно и еднозначно българските национални интереси.

Настояваме за избор на ново име на съседната балканска държава, което да е коректно спрямо историческите обстоятелства и съвременните политически реалности.

Който предава миналото и продава настоящето, зачертава бъдещето си.

 

Sofiapress.com