Пътешествие в паметта на Русе в новата книга на Хачик Лебикян

Излезе от печат книгата на Хачик Лебикян „Русе – Маршрути на спомена“. Тя събира седем отделни проучвания, които авторът е осъществил през годините, фокусирали се върху паметници, места, улици и сгради в Русе. Макар на тесен кръг специалисти тези публикации да са известни, тъй като са издавани като отделни книжки във времето от 2002 до 2017 г., книгата събира всички тях, но е надградена.

Във времето Хачик Лебикян, като съвестен изследовател, е продължил търсенията си по отделните теми, като е направил уточнения, отменил е някои свои тези или е затвърдил предположенията си. В резултат пред нас стои един системен труд на историк, който не само обича града си, но се старае да открива нови теми, да препрочита онези автори, които са писали преди него или заедно с него, при което да обобщи и анализира информацията, за да я поднесе на аудиторията, която го очаква. Книгата е в обем от 405 страници, отпечатана от русенското издателство „Авангардпринт“. Съдържа и множество приложения, цветни карти – стари, трудно откриваеми, както и списъци със стари и нови имена на улици в града.

Разбира се ценността на книгата е в основните теми, които Хачик Лебикян проследява съвестно, препрочита стара и почти недостъпна преса, за да възкреси публични дебати, изследва настроенията на града, като част от неговата история. В този контекст безценни са авторските снимки на места и сгради, поместени в книгата. Тези, които познават Хачик Лебекян и като фотограф, не биха били изненадани от колекцията му от изображения, които се появяват за пръв път, при това на място. Вероятно е наложително да припомним, че интересът на автора към Царев камък – най- старият паметник в Русе, разположен в Парка на младежта, доведе, до филм на РТВЦ, до уточняването на текста върху цилиндричната колона, възбуди интерес и у други изследователи на специфичните визуални маркери на памет.

Заслуга на Хачик Лебикян е и уточняването на датите на построяването и откриването на Паметника на Свободата, на Паметника от Сръбско-българската война. А дебатът по темата Хали или паметник (на Караджата) е една от добре забравените обществени дискусии, вълнували Русе преди няколко десетилетия така, както днес трудно бихме могли да си представим, макар темата за паметник на Левски да е все така актуална. Естествено още много би могло да се каже за книгата на Хачик Лебикян. Тя се появява в момент, в който градът се променя, а жителите му вече не са същите онези, оставили отпечатък от присъствието си в него. Част от днешните русенци имат нужда от обучение в „Русезнание“, а книгата на Хачик Лебикян дава прекрасна възможност да се докоснат различни части от миналото, чрез които да се осъществи приемственост, гарантираща свободата на духа, с който Русе се гордее.

Николай Ненов