Сам срещу стената

SOS Детски селища България стартира кампания „Сам срещу стената“ в подкрепа на децата, лишени от родителска грижа и децата, които са в риск да загубят закрилата на своите родители.

Кампанията има за цел да привлече SOS Приятели – дарители с редовни месечни
дарения и разчита на два основни канала – касите на EasyPay и ePay.

Набраните средства ще бъдат изразходвани за предоставянето на качествена ежедневна грижа
за над 500 деца и младежи от програмите на организацията. Това са:
1. Децата в SOS приемните семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна
2. Младежите от SOS младежките домове в София и Велико Търново
3. Децата и младежите от SOS малките семейни домове във Велико Търново и Габрово
4. Младежите, подкрепяни чрез Програмата „Начало на самостоятелен живот“
5. Децата, които са в риск да бъдат разделени от своите родители и които подкрепяме чрез
SOS центровете ни за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и
Габрово.

Тези деца и младежи имат нужда от всекидневна подкрепа, затова и месечното дарение е най-
добрият начин да получат дом и семейство. Даренията се правят на касите на EasyPay, където
трябва само да изберете сума, да посочите своите имена и телефон, след което ще получите
потвърждение за вашето дарение чрез SMS. SOS Приятел можете да станете и през ePay като
се регистрирате на https://nesisam.bg

Повече за SOS Детски селища България:
Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в
страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните
промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в
SOS семейство. Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно
семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 1,000,000 деца в 135
страни по света.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и
здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца, както и
деца, които са в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен
тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.