Търси се изкуство!

Незаконният трафик на културно наследство е международно престъпление, което засяга страните производителки, транзитните страни и крайната дестинация. Незаконната търговия с произведения на изкуството се осъществява безпроблемно, благодарение на влошения пазар на изкуствата, отварените граници, подобрените транспортни системи и политическата нестабилност на някои страни.

През изминалото десетилетие наблюдаваме нарастваща тенденция за незаконен трафик на културни обекти от окръзи в Близкия изток, засегнати от въоръжени конфликти. Черният пазар на произведения на изкуството става толкова доходоносен, колкото е този на наркотиците, оръжията и фалшифицираните стоки.

През февруари 2015 г. Съветът за сигурност на ООН одобри Резолюция 2199, в която се призовава страните да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на търговията с откраднати иракски и сирийски културни ценности. Той също така призна световната роля на ИНТЕРПОЛ за справяне с тази незаконна търговия.

В ИНТЕРПОЛ се работи за повишаване на осведомеността за проблема, сред съответните организации и широката общественост. Те насърчават не само полицията, но и търговците на изкуство и антики и собствениците на произведения на изкуството да участват активно в обмена на информация. “Това комбинирано действие ще засили усилията ни за ограничаване на ерозията на нашето културно наследство”, споделят от ИНТЕРПОЛ.

С цел подобряване на осведомеността за изчезналите произведения на изкуството, два пъти в годината ИНТЕРПОЛ изготвя постери с най-търсените културни обекти.

Те ги разпространяват чрез всички национални централни бюра по целия свят, като методът повишава осведомеността за произведения, откраднати през последните шест месеца. От публикуването на първия постер през юни 1972 г. до днес, са били открити 51 от общо 534 обекта.

Ето и кои са най-търсените ценности за 2017-та година: