Отворена покана за участие в DA FEST ’19, в модул „Видео арт“

Седмото издание на DA Fest ще се проведе от 22 до 26 октомври в София. Организатори на международното събитие са Националната художествена академия и Фондация DA Lab.
DA Fest представя разнообразни тенденции в сферата на дигиталното видео, нет арт, саунд арт, мултимедийни пърформанси, инсталации и други интер-дисциплинарни форми.
Мисията на фестивала е да изгради благотворна среда за образованието в полето на дигиталните изкуства, да създаде платформа за диалог между студенти, художници, преподаватели и критици, работещи в тази сфера.
Организаторите отправят покана към творците в жанра „Видео арт“ да се включат с авторско произведение. Приемат се предложения, които показват нови гледни точки и художествени интерпретации, в това число експериментален филм, анимация и други видео форми.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
Продължителност на видеото – до 15 минути;
Текстов файл, с кратка анотация към видеото, име на автора, година на създаване, дължина и технически характеристики на видео материала;
Кратка творческа биография на автора;
Снимка на автора с високо качество;
Моля, прикачете 3 снимки на творбата със същото заглавие като видеото в JPG или TIF формат;
Приемаме само онлайн подаване на видео творбите;
Предпочитан видеоформат: MPEG4 или MOV (компресия PAL, H264);

ИЗПРАЩАНЕ И КРАЙНИ СРОКОВЕ:
Дигиталните материали изпратете чрез предпочитана от вас платформа за онлайн споделяне (WeTransfer, tranz.it, Google Drive и др.) на имейл dafe[email protected] с линк и заглавие DA FEST ’19: МОДУЛ ВИДЕО АРТ.

КРАЕН СРОК за изпращане на предложенията е 15 септември 2019 г.

** С подаването на заявка за участие, приемаме че авторът дава съгласие за публична прожекция на видеото, както и публикуване на информацията в интернет и печатните издания на фестивала.