”Пренебрегнатото тяло” Лекция на проф. Амара Екерт

 Неделя на 21 юли 2019 г. от 19:00 ч. до 20:30 ч.

 Гьоте институт- София

Въпреки че според тялото си ние се различаваме от всички други същества и то е онова, което ни прави уникални, редица научни области като философия, психология, история и дори религията се опитват отчаяно да забравят тялото и да го натикат в територията на незабележимото и пренебрежимото. Тази самота е редуцирана единствено до соматичност в медицината и оставя настрана субективното състояние на тялото, опита му, неговата жизненост, действията му върху света и върху другите. Или с други думи неговата психомоторност.
Разбирането, че тялото и психиката са неразривно свързани и взаимно влияещи се, стои в основата на Психомоториката. Тялото е „тяло-във-връзка; плътско доказателство, без което ние сме нищо; най-интимното, около което психиката се организира.
Какво е значението на тялото и телесното изразяване за човешкото развитие и как може да бъде подкрепено детето да използва тялото си повече чрез движение, игри и физически занимания, ще бъде предмет на лекцията “Пренебрегнатото тяло в човешкото развитие” на проф. Екерт, която след успеха на лекцията „Движението, тялото детето” в Софийския университет през 2018 г., този път гостува в Гьоте институт.
Тя ще отговори на въпроса какво можем да наречем живот в тялото си от гледна точка на детето, как психомоторните специалисти работят с този „инструментариум” и как го използват, за да подпомогнат изграждането на най-добрата представа за себе си.
Проф. Амара Екерт е психомоторен и телесен психотерапевт, специалист по пре- и перинатална психология и травма с 40 годишен опит от Университета по приложни науки в Дармщад, Германия.
В България тя е научен ръководител на първото по рода си системно обучение за психомоторни терапевти, което стартира през 2019 и ще продължи до 2021 г.
Психомоториката е теория и практика на вътрешно отношение и метод, който започва от тялото и има за цел да подкрепи детското развитие чрез движение и телесно изразяване. Тя включва човешкото битуване в неговите индивидуални, диалогични и креативни аспекти и разнообразните възможности да живеем съдържателно и телесно в този свят.