Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров

Сирак Скитник/Николай Дюлгеров съпоставка между двамата автори

 

 

„Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров“ е авторски проект на Ирина Генова с дизайн на Надежда Ляхова.

Изложбата – обект за външно експониране е разположена пред Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство. През втората половина на месец май 2018 ще бъде показана и в Академията за изящни изкуства, Флоренция.

Изложбата и каталогът към нея представят по лесен за възприемане и атрактивен начин  модерната художествена култура в България като част от европейската и световната култура, привличат вниманието на най-широка публика от жители, туристи и други гости на София и Флоренция с артистично събитие на локация със свободен достъп, съчетават художественото и образователното въздействие. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” за културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

 

Италианският футуризъм в България, предизвикал интерес и въодушевление между двете световни войни, се преплита с други художествени явления. Изложбата показва различни артистични практики, които имат отношение към футуризма в Италия. Репродукции на художествени произведения, фотографии и документи изявяват български връзки с мрежите на авангарда, в които футуризмът заема важно място. Трансграничните контакти са визуализирани в схематични карти в долното поле на паната.

Фигурата на Николай Дюлгеров – художник от България, установил се в Торино през 1926, неговата артистична дейност в средите на футуризма и контактите му с колеги от родината са фокус на интерес.

Темата за италианския футуризъм и модерното изкуство в България поражда две затруднения. Проектът не отбягва тяхното обсъждане. Едното – в областта на формата и стила – е общо за българската култура и се състои в хибридния характер на различни тенденции. Другото затруднение засяга историята на изкуството отвъд нашите граници и се отнася до политическата съдба на футуризма в Италия – връзките му с фашизма от средата на 1920-те години насетне.