Самостоятелна изложба на Свилен Стефанов: ”Визия на границата на случайността”

izlojba-na-svilen-stefanov

Официално откриване: 14 ноември – четвъртък, 18.30 часа

Куратор на изложбата е Десислава Зафирова

One Gallery показва една необичайна изложба на Свилен Стефанов. Необичайна, защото в изложбите му от последните години сме свикнали да го виждаме да проблематизира и дори да иронизира неоконцептуализма – разгръщайки идеите си в умишлено наративна фигуралност и ясно разпознаваем живописен стил. Но тази изложба е категорично различна, защото неочаквано показва този автор в полето на абстракцията и дори в посоката на един много своеобразен минимализъм. За някои тази изложба ще е изненада, но за други, които помнят работата и изложбите на Свилен Стефанов от първата половина на 90-те, това ще е по-скоро неочаквано припомняне, защото най-ранните работи в тази изложба датират от 1987 г. Първите рисунки и колажи „на границата на случайността“ се появяват още тогава и някои от тях са показани в настоящата експозиция. Изложбата представя работи (предимно рисунки) от края на 80-те и 90-те години, а най-новите живописни платна са от миналата и настоящата година. Всичко това е може да бъде видяно и като рязка промяна в разбирането ни за този автор, доколкото самият той твърди, че за последен път е показвал в изложба минимализираната си живопис и рисунка през 1995 г., което съвсем не означава, че не е продължил да работи и в тази посока, независимо от това, че (заедно с групата XXL) неговото творчество отива в посоката на наративната фигурална живопис. Важен акцент в изложбата са и направените през последните години живописни работи. Свилен Стефанов казва за тях: „Те са плод на техническо полагане на велатурни слоеве, предимно в хоризонтално положение на платното, което допълнително допринася към тяхната граничност по отношение на случайността. Всеки евентуален рецептивен възторг от дадено композиционно или колористично съотношение следва да се разглежда като акт на личностно вчустване, без следа от обективизираща връзка с изложеното в галерията“.

Десислава Зафирова