Официално изявление на Фондация ”Тракия”

Уважаеми колеги,

В момента органите на властта отново погазват грубо основни закони, като се опитват без каквато и да било правна обосновка да изземат безценни предмети от Kолекция Васил Божков. По време на нерегламентираната акция, проведена в сградата на Нове АД Холдинг, която е със статут на музей, бяха направени опити да се изнесат крехки и уникални произведения на изкуството в чували. Стресът, на който бяха подложени академичния състав и служители на Фондация „Тракия“ е меко казано нехуманен.

Подобна варварска показност, насочена към безценното културно-историческо наследство на България е не само безпрецедентна и лишена от елементарно разбиране на значимостта на предметите в колекцията, но е и напълно законово необоснована.

От името на Фондация „Тракия“ остро се противопоставяме срещу нецивилизованите и неправомерни действия на властите и призоваваме за прекратяване на опитите за публично пресиране от страна на властимащите чрез унищожаването на безценни антики, част от българската и световна история. Важно е да се отбележи, че колекцията е собственост на музей, съхранявана е от фондация “Тракия” и има всички необходими документи. Експонатите трябва да се съхраняват при определени условия и транспортират при строго определени правила.

Всяка непрофесионална намеса ще доведе до огромни щети върху предмети с уникална научна и културна стойност. Тяхното принудително изземване без необходимата експертна подготовка и набор от документи, които да гарантират опазването им, е ужасяващо посегателство върху световното културно-историческо наследство и би могла да доведе до унищожаването им. Напомняме и че унищожаването на културно и историческо наследство в някои случаи може да бъде разглеждано като военно престъпление по международните закони. Посегателството над предметите от Колекция Васил Божков ще се отрази в дългосрочни международни имиджови последици за България и българската позиция на световната културно-историческа карта.

В момента се прекъсва работата по няколко каталога с предмети от колекцията. По тях работят от месеци международно признати учени, сред които проф. Михаил Трейстер (Немски археологически институт), както и проф. д-р Атанасиос Сидерис. През септември т.г. е планирано и посещението на водещ испански специалист от университета в Барселона, изявил желание да публикува предмети от въоръжението в колекцията. Ограничаването на достъпа до предметите би означавало и невъзможност за завършване на тези проекти от световно академично значение.

Повече от година се водят преговори с музея „Пол Гети“ и Фондация
„Тракия“ е в комуникация с негови представители във връзка с предстоящата през 2023 г. изложба, посветена на Тракийското изкуство. Предмети от колекция Васил Божков са заложени като централна част в концепцията на изложбата. Като следствие от нерегламентираните действия на органите на властта, предстоящата визита на главния куратор от департамент „Антики“ към музея „Пол Гети“ също ще трябва да бъде отменена.

Факт е и работата по планираното изграждане на уникален по рода си музей, в който ще бъде изложени всички антики от колекцията. Екипи от десетки специалисти от цял свят работят по плановете за музея и експозициите в него. Необмислените и лишени от логика дейстивя на държавния апарат ще лишат София от културен център без аналог в държавата ни, който би допринесъл както за развитието на културния туризъм, така и за позиционирането на българското културно-историческо наследство на едно ниво със световното.

Наред с гореизброените неосъзнавани последици от незаконното изземване, разрушаване и унищожаване на безценните антики, налице са и множество други потенциални имиджови и научни щети, които българските власти не са предвидили. В този смисъл, апелираме към цивилизовано и професионално отношение, съобразено със законите на Република България, поне що се отнася до националното ни културно-историческото наследство. Към момента Фондация „Тракия“ е алармирала десетки световни организации, имащи отношение към съхранението и опазването на световното културно-историческо наследство за зверствата, случващи се на територията на частен музей „Васил Божков“.

One Comment on “Официално изявление на Фондация ”Тракия””

Comments are closed.