Лекция в НХА – ”ІІІ-то Триенале на нишковото изкуство, Ханджоу, Китай”

Лекцията на проф. Маркаров ще се проведе на 24.02.2020 година, понеделник от 15:30 часа в Национална художествена академия, София.

Локация: бул. Г. М. Димитров 100

Водещ на лекцията ще бъде  проф. д-р Асадур Маркаров, а темата ще бъде  „ІІІ-то Триенале на нишковото изкуство „Boundless Encounters““ в Ханджоу, Китай.