Зашеметяващите Катарски портрети

Със сигурност сте добре запознати с европейското портретиране на владетелите, но виждали ли сте някога портрет отвъд Европа? Следва да се запознаете със зашеметяващ пример от Персия, днешен Иран. Време е за портрети на Фат Али Шах.

Катарска династия

Mihr ‘Ali, Portrait of Fath Ali Shah Qajar, 1815, Brooklyn Museum

Катарската династия управлява Персийската империя от 1781 до 1925 година. Изкуство, архитектура и други творчески форми от тяхното владение са известни като “катарско изкуство”, а страната е изживяла истински бум от произведения в този период от време. Фат Али Шах е вторият владетел в династията, управляващ Техеран, започвайки своето управление през 1796. Неговата подкрепа към изкуството била значителна, а освен това, той правел заявки за редица кралски портрети, служещи като пропаганда, обезсмъртяващи го и представящи го като изключителен монарх.

Михр Али бил един от основните придворни художници още от началото на Али Шаховото господство. За пример, той написал поемата (която се вижда на долния портрет), но според картината, твърдението е, че самият Аллах е автор на словата, възхваляващи Фат Али Шах.

Mihr ‘Ali, Portrait of Fath Ali Shah Standing,1810, Hermitage

Катарските портрети били хибридна формула от европейски течения и персийската традиция: Шах е застанал в цял ръст, както е и в европейското кралско портретиране. Но въпреки това, портретът крие много символи, което е характерно за ислямското изкуство. Шахът държи скриптър с фигура на папуняк в горния край. Папуняка е пророческата птица на Цар Соломон (Сюлейман) според Коранът, а също така, птицата представлява образа на Бог. Трите окичени на короната перушини, пък, символизират кралската заможност, съпроводена и от копринените одежди.

 

dailyartmagazine

Автор: Пламен Михайлов