Credo BOX: ”Отвън-Навътре” – проект на Даниела Янкова

1-вa част
“Отвън-Навътре”
Инсталация, врата, шпионка, картина (гваш в/у хартия), zine (малка книжка), 2019 г.

14 декември 2019 – 2 февруари 2020

Авторът се опитва да поведе диалог едновременно със себе си и с публиката. Насочва вниманието и сетивата на зрителя към въпрос, който провокира други въпроси. В инсталацията “Отвън-Навътре” публиката е приканена да участва. Тя трябва сама да открие скритото зад врата послание и да го свърже със собствените си чувства и мисли. Да си зададе важни за обърканото ни съвремие въпроси.

“Отвън-Навътре” е опит за едновременно навлизане и излизане в и от личното пространство. Шпионката, през която зрителя трябва погледне в пространството зад вратата, е границата между две реалности. Граница между гледащия и света на изкуството, което провокира въпроси, на които няма лесни отговори.  Темата за Дистанцията е в основата е дългосрочен и разнопосочен проект на Даниела Янкова. В неговия фокус е не само дистанцията между човека и природата, но дистанцията която хората създават помежду си.

Даниела Янкова @shadowschaser е визуален артист с няколко групови изложби. Работата е част от серия визуални проекти, част от едно по-задълбочено изследване, търсене и анализ на дистанцията както като физическо, така и като емоционално състояние.