Наследство от миналото. Етномотиви от Николай Пенков

На 1 февруари Галерия-книжарница София Пресс представя изложбата Етномотиви на Николай Пенков.

Изложбата е опит за поглед към отминали времена , човешки преживявания, образи и предмети видяни някога и хора някога живяли.
Темите са свързани с непреходните етапи които осмислят живота – приятелството, магията на привличането, майчинството и раждането на новия живот, семейството видяни в калейдоскопа на предметният свят от миналото.
Обредните хлябове, носиите, накитите, чергите и даровете
по сватби – това е бита и нравите от отминалото време характеризиращи ни като народност.
Новото в тази изложба е освен тематичното търсене , но и техническото изпълнение. Авторът се връща към една живописна техника която изоставя в продължение на 20 го-
дини / многослойната маслена живопис /, и която отново доразвива и усъвършенства.
Николай Пенков е роден през 1958 г. в Монтана.
През 1986 г. завършва Великотърновският университет, специалност „ Графика ”.
Член е на СБХ , и на предствителството на СБХ в Монтана.
Работи в областта на живописта и графиката.
Участва в 35 общи худ. изложби , международни биеналета на графиката -по известните от тях са:
Токио 1996,1998, 2005 , Хавана 1989 , Битоля 1994 ,Маахстрихт 1993 , Сент Никлас , Белгия 1994 , Кадакес, Испания 1994 , Лиеж Белгия 1994 , Варна 1991 , 1993 , 2005.
Има 37 самостоятелни изложби в страната.
През 2015 и 2017 година участва в графична работилница в гр. Целйе, Словения където се намират много негови графични творби.
Участва в международни, национални и регионални пленери по живопис . Негови творби са притежание на галерии и частни колекции в станата и чужбина/ САЩ, Сърбия, Германия, Холандия, Гърция, Белгия и други/. Живее и работи в Монтана.