Аудио-визуален пърформанс на xDEx в ГХГ-Варна

10 август, 21:00 часа – Градска Художествена галерия- Варна 

Под псевдонима xDEx за последните 15 години стои Виктор Проданов и множество музикални проекти и колаборации, жанрови метаморфози и експерименти. В работата си той използва прости електронни инструменти и комплексни, компютърно-генерирани звуци. През последните няколко години, основните му практики се фокусират върху използването на експериментална и модифицирана електронна апаратура и инструменти. В сета си той ще комбинира звуково пространство с ритъм, което ще постави зрителя в една уникална музикална структура и ще си „поиграе“ с усещането му за време.