„Родопски книгопис” излиза 70 години след като е завършен

Петър Маринов се изявява като родолюбец и борец за опазване на народния бит, традиции, език, като пазител на националната идентичност на българина

„Родопски книгопис“ – фундаменталният труд на народоведа Петър Маринов съдържа анотации и статии от Античността до 1947 г. Това библиографско богатство  ще бъде представено днес /9 декември/  в литературния салон „Тракия“ на ул. „Стефан Караджа“ 7  от 17.30 ч. За тази изключителна книга ще говорят доц. д-р Георги Митринов и Александър Маринов – син на изтъкнатия родоповед. Именно той  – по професия архивист и документалист-  издаде почти цялото литературно наследство на баща си – повече от 20 книги – романизованата биография „Някога…“ – в четири части, „Смолян в миналото“, „Сто и двадесет години Проглед“, „Балканската война и българските мохамедани в Родопите“, „Христо Караманджуков – радетел на българщината в Родопите“, няколко книги за видни дейци на Дружба „Родина“ и други. Петър Маринов е един от учредителите на Българомохамеданската културно-просветна организация Дружба „Родина“ и неин секретар. В продължение на две години 1948-1949 г. той успява да състави „Родопския книгопис“.  Обемният машинопис е приет от колегията на БАН, но и до днес не бе издаден. Едва сега този обемист над 500 страници библиографски труд излиза  70 години след написването му  благодарение на неговия син Александър Маринов и финансовата подкрепа на неговите наследници. Съдържанието му включва опис на книжнината по всички родопски въпроси: обществени, стопански, научни и културни, а също така и художествената литература, засягаща този край, както и книжнината на всичко писано за българите мохамедани в Родопите.

Такъв колосален писмен труд изисква голяма издирвателска, събирателска и систематизаторска дейност. Книгописът ще улесни всеки любознателен читател, който проявява интерес към историята, миналото, бита и традициите на родопчани и Родопския край. Петър Маринов се изявява като родолюбец и борец за опазване на народния бит, традиции, език, като пазител на националната идентичност на българина. От този ценен библиографски труд се нуждае всеки родолюбив българин.

Тодор Коруев