Музикаутор не злоупотребява с господстващо положение

Това е информация във връзка с решение на Комисията за защита на конкуренцията, че организацията на автори и композитори Музикаутор е злоупотребила с господстващо положение в казуса с БНР.

Музикаутор не злоупотреба с господстващо положение. Действията на дружеството целят единствено защитата на правото на творците в България да получават справедливи възнаграждения за произведенията си.Тази година българските автори ще получат 65% повече за използваното тяхно творчество от БНР, благодарение на новия договор за поетапно увеличаване на авторските възнаграждения и въпреки сериозното му забавяне от шест месеца. Реалистичните прогнози сочат, че парите, които ще бъдат разпределени към българските автори следващата година, ще бъдат два пъти повече.

Предвид това, че Музикаутор изпълнява своята дейност в съответствие с всички изисквания на българското и европейското законодателство, ние сме длъжни да третираме равнопоставено ползвателите от един и същи сектор. Ето защо организацията ще предприеме всички предвидени в закона действия, за да оспори определеното като „не особено тежко“ нарушение, да докаже правотата си и да защити интересите на творците.

Ние вярваме в правосъдната система в България. Преди една година Софийски градски съд прекрати делото, което БНР заведе срещу Музикаутор, определяйки иска на радиото като недопустим. Магистратите присъдиха разноските да бъдат платени от БНР на Музикаутор, а решението им не подлежи на обжалване.

Творците трябва да получават достойни възнаграждения, за да създават нови произведения. Убедени сме, че всички институции и медии у нас следва да насърчават културата и музиката или поне да не пречат на тяхното развитие. В името на тази кауза сме готови да се противопоставим на всякакви опити творците да бъдат неглижирани или подценени.